27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale ønsket velkommen til konferansen.

Bredt spekter av næringsliv samlet på Eiker-konferansen

Representanter fra et bredt utvalg av næringer var i dag, tirsdag samlet til tidenes første Eiker-konferanse på Vestfossen Kunstlaboratorium. Og det er mye spennende som skjer i næringslivet i Øvre Eiker.
Annonse

Det er Næringsforeningen i Drammensregionen som står som arrangør av konferansen. Stedet var ikke tilfeldig valgt. Vestfossen kunstlaboratorium har gått foran og vist hvordan nytenkning, endringsvilje og godt samarbeid kan føre til at en nedlagt cellulosefabrikk kan omgjøres til et sentrum for formidling av samtidskunst.

Bredt spekter
Det var mange ulike næringer representert på konferansen, fra aktører innen kunst- og kulturlivet, eiendomsutvikling, energiproduksjon, landbruk og matproduksjon, finans til kommunen. Forskjellige teknologibedrifter holdt innlegg om hvordan de jobber fremtidsrettet. Et eksempel er Brudeli green mobility, et lite firma med 14 ansatte i Eiker næringspark, som jobber med teknologi for og utviklingen av elektriske lastebiler.

Annonse

Nytenkning
Deltakerne på konferansen fikk et innblikk i hva som rører seg i næringslivet i Øvre Eiker. Det handlet om innovasjon, næringsutvikling i årene som kommer, det grønn skiftet og nyskapende prosjekter.

Øvre Eiker energi fortalte om et nytt droneprosjekt som forenkler feilsøking på master og utstyr. Eiendomsselskapet Partum holdt innlegg om et prosjekt for energisparing, i samarbeid med OSO og Øvre Eiker energi. De har installert solcellepaneler på nybygde boliger i Harakollen.

Representanter fra mange ulike næringer i Øvre Eiker var samlet til den første Eiker-konferansen.

Størsteparten av energien blir produsert i sommerhalvåret når behovet er lavest, så for å kunne oppbevare energien, har de tatt i bruk varmtvannsberedere og lokale energibanker. Gjennom denne relativt rimelige metoden, regner de med at en husholdning kan reduserer energiforbruket med 30 prosent.

Kommunen som vert
Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Øvre Eiker kommune, Susanne Vist, delte sine tanker om kommunen som vertskap for næringslivet. Øvre Eiker har satt seg et ambisiøst mål om å være den mest næringsvennlige kommunen i Nedre Buskerud.

– Handel og næring er en viktig drivkraft for alle stedene i Øvre Eiker og utviklingen av kommunen. Vi ønsker å være en god vert som tenker langsiktig, ser muligheter, tar raske beslutninger på positive initiativer og er med på å skape møteplasser og liv i sentrum. Men næringslivet må og ta ansvar som samfunnsaktør. Det gjør mange bedrifter i Øvre Eiker, og mange ser at bærekraft er god butikk, sa Vist.

Knut Kvale og representanter for Øvre Eiker Energi, OSO og Sparebank 1.

Alle må tenke endring
Ordfører Knut Kvale deltok i en «sofasamtale» med flere andre aktører. Der fikk han spørsmål om hvordan kommunen kan støtte både bedrifter og private som er bekymret for ustabilitet i verden og økte priser på blant annet energi og mat.

– Folk i Øvre Eiker merker og blir påvirket av krisene, akkurat som andre, og jeg er bekymret for at flere ikke skal klare å takle livssituasjonen sin.

Han oppfordrer folk til å tenke om de kan skru igjen forbrukskrana litt.

– Kanskje kan de droppe en ferietur, senke forbruket eller tenke strømsparing hjemme? Vi må alle tenke endring. Heldigvis har mange mye å gå på, og det er så mange gode ting som også er gratis, som det å bruke naturen vi har rundt oss, avsluttet han.

Tekst og foto: Sunniva Riste-Bjørkli
Informasjonsrådgiver i Øvre Eiker kommune

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Susanne Vist, holdt innlegg om kommunen som vertskap for næringslivet.
Del:
Annonse