1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styreleder i Glitre Energi, Christin Andersen og styreleder i Agder Energi, Lars Erik Torjussen, sier seg fornøyd med dagens vedtak.

Glitre og Agder Energi: Eierne vedtok fusjon

På tirsdagens ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi ble fusjonen mellom selskapene vedtatt.
Annonse

– Vi er fornøyde med at eierne har vedtatt å fusjonere selskapene i tråd med styrets anbefaling. Dagens vedtak kommer etter en grundig fusjonsprosess, og nå vil vi sammen gripe mulighetene som ligger foran oss. Gjennom fusjonen vil vi trygge dagens arbeidsplasser og utvikle nye, og skape verdier i begge regionene, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi i en pressemelding.

Gjennom en fusjon av de to selskapene etableres Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Vannkraft blir fundamentet i virksomheten, og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.

Annonse

Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et over 30.000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310.000 nettkunder i Buskerud og i Agder. Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200.000 strømkunder i privatmarkedet.

– Sammen skal vi skape ett kraftfullt nytt konsern som leverer på vårt viktige samfunnsoppdrag til det beste for våre eiere, våre kunder og våre ansatte. Selskapet blir godt posisjonert for å lykkes i et energimarked i stor endring. Her vil et solid kommunalt aksjonærfelleskap være avgjørende og vi vil sikre en god eierdialog fra start, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.

Arbeidstakerorganisasjonene i begge konsernene har vært involvert i hele prosessen.

– Nå er vi glade for at avgjørelsen er tatt og mener en fusjon er en god løsning for alle. Vi ser frem til å få mange nye kolleger og være med å videreutvikle selskapet som en attraktiv arbeidsplass som møter endringene i bransjen og samfunnet for øvrig, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi.

Gjennomføring av fusjonen avhenger av nødvendige godkjennelser fra Konkurransetilsynet og energimyndighetene. Dersom transaksjonen får de nødvendige godkjenningene, forventes fusjonen å bli gjennomført i løpet av 4. kvartal 2022.

Om Glitre Energi:
Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. De produserer 100 prosent fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. De har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og Vardar med 50 prosent eierandel hver.  

Om Agder Energi:
Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene i Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 prosent av aksjene.  

Del: