11. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Illustrasjon: Utdanningsforbundet)

Hvorfor streiker lærerne?

LESERINNLEGG: Utdanningsforbundet har nå vært i streik i mange uker. Dette er en streik som ingen ønsket i utgangspunktet, men som vi mener er helt nødvendig.
Annonse

Nesten hver femte «lærer» i skolen mangler lærerutdanning. Rekruteringen til yrket er rekordlav. Likevel velger KS å gjøre lærerne til lønnstapere for sjette året på rad. Nok en gang er resultatet bedre for alle andre, enn for lærerne i skolene.

Det er nok nå!
«En god lærer, er en god start. Dersom man skal satse på elevene, må man også satse på lærerne». En kompetent lærer er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring, utvikling og trivsel.

Annonse

Likevel er ikke lærertittelen eller yrkesutøvelsen som lærer beskyttet, slik som for elektrikere, leger, sykepleiere, psykologer mm. I dag er det dessverre slik at alle kan kalle seg lærer dersom de er ansatt i lærerstillinger, men det er bare lærere som ER lærere.

Når skolene ikke får tak i lærere med lærerutdanning, kan de ansette andre uten lærerutdanning. I en tid med stor lærermangel, er det et paradoks at kommunene avstår fra å gjøre noe med det åpenbare, nemlig lærernes lønn, for å øke rekrutteringen. Kommunene tilsetter i stedet andre og håper det går greit.

KS sier at det er flere veier inn til læreryrket, men det stemmer ikke med hva som står i programmene til partiene. Har KS blitt en rådmannstyrt byråkratisk organisasjon som styrer på egenhånd? Hva kan lokale og sentrale politikere gjøre med det? Det burde jo være en rød tråd mellom stortinget og styret i KS.

Så hvem er disse andre? Noen har kun fullført videregående skole, andre har høyere utdanning, men fra andre studier. Felles for disse er at de ikke har lærutdanning. Likevel får de både undervise, og følge opp elevene faglig og sosialt. De skal gi elevene vurderinger og karakterer, de skal utvikle nye læreplaner sammen med sine kolleger. Mange får også den særlig ansvarsfulle og viktige oppgaven som kontaktlærer.

I Øvre Eiker kommune så undervises 16 prosent av lærerårsverkene av folk uten godkjent utdanning. Det tilsvarer 32 av totalt 194 lærerårsverk. Antakelig er ikke sykefravær tatt med i statistikken. Derfor er tallet sannsynligvis høyere. Vi undrer oss om foreldre og FAU er klar over dette?

Nå er vi lei den konstante nedprioriteringen av lærerprofesjonen, for vi ser effekten den har.

• Vi streiker for lønn, slik at lærerne ønsker å fortsette i jobben sin.

• Vi streiker fordi vi ikke får nok nye lærere til å bli i skolen mer enn noen få år.

• Vi streiker fordi søkertallene til lærerutdanningen synkende.

• Vi streiker fordi vi mener alle elever har rett til lærere med fagkompetanse, pedagogisk kompetanse, didaktisk kompetanse, relasjonskompetanse, etisk kompetanse og forskningsbasert endrings- og utviklingskompetanse.

Vi synes det er uforsvarlig å ikke si ifra. Derfor streiker vi nå. Det handler om kunnskap, verdier og demokratisk beredskap. God undervisning og god opplæring er vårt ansvar. Øk lønna vår nå!

Inger-Tone Nikkerud
Lokallagsleder
Utdanningsforbundet Øvre Eiker

Del:
Annonse