1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale takket Christer Best Gulbrandsen og Trude Andresen for innsatsen ved å overrekke blomster sammen men mange lovord. Leif Arne Steingrimsen (t.v.) er konstituert. (Foto: ØEK)

Kommunestyret takket for innsatsen

Kommunestyret i Øvre Eiker takket i dag av både kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen og kommunedirektør Trude Andresen for deres innsats for kommunen. Gulbrandsen hadde sin siste arbeidsdag i dag, mens Andresen holder ut en måned til.
Annonse

Både kommunedirektør Trude Andresen og kommunalsjef for kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen, ble takket av i kommunestyret 21. september. Det skjedde til stående applaus fra de folkevalgte og blomster og gode ord fra ordfører Knut Kvale.

Christer Best Gulbrandsen hadde sin siste arbeidsdag i Øvre Eiker kommune i dag, mens Trude Andresen har igjen en måned i sin stilling. Grunnen til at hun ble takket av allerede nå er det ikke er noe nytt kommunestyre før hun fratrer stillingen sin.

Annonse

Leif Arne Steingrimsen, i dag kommunalsjef for seksjon økonomi, styring og støtte, ble av kommunestyret konstituert som kommunedirektør fra 1. november til ny kommunedirektør er på plass, melder kommunen på sine facebooksider.

Del: