28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skogplanting blir nå enklere og bedre med digitale verktøy. (Foto: Steinar Johansen/Statskog)

Ny mobilapp effektiviserer skogforvaltningen

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny kartbasert app for offentlig skogforvaltning. Appen SKART, som ble tatt i bruk i august, forventes å gi stor effektiviseringsgevinst.
Annonse

Ansatte i offentlig skogforvaltning kan nå bruke SKART til å gjøre kartlegging av miljø og skogbrukstiltak etter hogst. Denne oppgaven har tidligere blitt gjort med penn og papir først i felt, og deretter manuell registrering av data i fagsystemet ØKS når de er tilbake på kontoret. Med SKART er både penn og papir og kontordelen historie – oppgaven er nå fullt ut digitalisert.

Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak gjøres for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogen forvaltes på en bærekraftig måte.

Annonse

– Det er veldig bra at vi nå har fått utviklet en digital og effektiv løsning for disse oppgavene. Det betyr at kommunene kan gjøre en enda bedre jobb med å følge opp skogbruket. Et bærekraftig skogbruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene og overgangen til et fornybart samfunn. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi sikrer at det plantes etter hogst og gjøres andre miljø- og skjøtselstiltak i skogen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Digitalisering gir store besparelser i forvaltningen
Hvert år gjennomføres Resultatkartlegging på tre år gamle hogstflater over hele landet – totalt 1.300 hogstfelt. Tidligere brukte kommunen i snitt ca. fem timer per kartlegging, med SKART er tidsforbruk per kartlegging redusert med opp mot 40 prosent. Samlet gir dette årlig store besparelser både i tid og penger for offentlig skogforvaltning.

Del:
Annonse