21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SMB Norge-sjef Jørund Rytman, frykter at mange små- og mellomstore bedrifter ikke overlever vinteren med dagens strømpriser.. (Foto: SMB Norge/Johnny Syversen)

Ny undersøkelse: Stadig flere bedrifter frykter strømkonkurs

Stadig flere bedrifter frykter konkurs i løpet av vinteren som følge av høye strømpriser. Det viser en fersk undersøkelse fra SMB Norge.
Annonse

Antallet bedrifter som oppgir at de ser en reell fare for konkurs på grunn av høye strømpriser i vinter har steget til 17 prosent i september, fra 14 prosent i august. Det viser en undersøkelse som SMB Norge gjorde blant sine medlemmer i perioden 20. – 24. september.

– Dette er svært dramatiske tall, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman.

Annonse

– Så godt som hver femte bedrift forteller nå at de ikke tror det vil være mulig å overleve vinteren på grunn av de ekstreme strømprisene. Samtidig ser vi at kun fire prosent av bedriftene mener at strømpakken som regjeringen, NHO og Virke presenterte nylig, vil være til hjelp, forteller Rytman.

Trenger handling
Nå håper han at Stortinget innser alvoret og blir enige om en strømpakke som faktisk vil være til hjelp for landets mange små og mellomstore bedrifter.

– Hvis politikerne ikke får på plass en mer treffsikker pakke snart, så mister de all troverdighet i denne saken. Norske bedrifter trenger handling, og de trenger det nå, understreker Rytman.

SMB Norge-sjefen peker også på utfordringer knyttet til kravet om å avstå fra utbytte for å få hjelp gjennom strømpakken.

– Jeg mistenker at utbytte-kravet først og fremst handler om at det ser bra ut på papiret. De tegner et bilde av at de unngår at de aller rikeste får i pose og sekk, sier Rytman.

Vanskelig situasjon
Undersøkelsen viser at rundt en fjerdedel av bedriftene er avhengige av å ta ut utbytte for å dekke formueskatten sin.

– Dette handler ikke om at mangemillionærer skal berike seg ytterligere. Dette er småbedriftseiere som ofte tar ut mindre i lønn enn en vanlig offentlig funksjonær. Det stiller dem i en fryktelig vanskelig situasjon, avslutter Rytman.

Hovedfunn i undersøkelsen
• 17 prosent av bedriftene oppgir at de ser en «reell fare» for konkurs som følge av de høye strømprisene i vinter, opp fra 14 prosent i august.

• 19 prosent av bedriftene oppgir at resultatet så langt i 2022 er «mye svakere» enn ved et normalår. Dette er en økning fra 16 prosent i august.

• 65 prosent av bedriftene venter at andre halvår 2022 blir verre enn et normalår. Dette er en økning fra 51 prosent i tilsvarende undersøkelse fra august.

• 87 prosent av bedriftene opplever at regjeringen ikke har forstått utfordringene til de små og mellomstore bedriftene, opp fra 81 prosent i august.

Strømpakken treffer dårlig
• Kun to prosent av bedriftene sier de er fornøyde med strømpakken som ble lagt frem av Regjeringen, Virke og NHO 16. september. 70 prosent sier de ikke er fornøyd, mens 28 prosent er usikre.

• Fire prosent av bedriftene anslår at de vil få tilstrekkelig hjelp til å håndtere de ekstraordinære strømprisene gjennom pakken som ble lagt frem. 65 prosent anslår at de ikke vil få noe hjelp gjennom ordningen, slik den fremstår i dag.

• Kun 25 prosent oppgir at bedriftens strømutgifter overgikk tre prosent av deres totale omsetning i første halvår 2022.

• 85 prosent av bedriftene sier det ikke vil være aktuelt å låne penger for å dekke kostnader og/eller investeringer knyttet til høye strømpriser. Dette til tross for at staten vil garantere for 90 prosent av lånebeløpet.

Utbyttenekt skaper problemer
• Hver fjerde bedrift (24 %) oppgir at kravet om å avstå fra å ta ut utbytte vil gjøre det vanskelig for bedriften å benytte regjeringens strømpakke.

• 23 prosent av bedriftene oppgir at de vanligvis må ta ut utbytte for å betale formueskatt. 

Tiltak: Bedriftene vil ha makspris
• På spørsmål om hvordan staten best kan hjelpe bedriften med de ekstraordinært høye strømprisene, svarer klart flest bedrifter, eller 64 prosent, at de ønsker at «staten skal dekke alt over en fastsatt makspris».

• 4 av 10 bedrifter vil at staten skal redusere eller fjerne merverdiavgift på strøm, mens 35 prosent ønsker at de reduserer eller fjerner elavgiften.

• Videre svarer 24 prosent at staten bør «dekke mer enn 50 prosent av investeringer i strømsparende tiltak».

• 14 prosent av bedriftene mener at redusert selskapsskatt vil være et godt virkemiddel for å hjelpe bedriftene med å håndtere strømkrisen.

Del:
Annonse