17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avdelingsdirektør Magnar Deila oppfordrer arbeidsgivere til å tenke alternativt for å skaffe seg nødvendig arbeidskraft.

Fortsatt lav arbeidsledighet i Øvre Eiker og Drammen

Selv om Drammen har den høyeste ledigheten i Vest-Viken med to prosent av arbeidsstyrken, er det kun 1.023 helt ledige i en kommune med over 100.000 innbyggere. I Øvre Eiker er det også lav ledighet, men den økte med 23 helt ledige i august.
Annonse

I september var 6.321 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med august.

I Øvre Eiker er det nå kun 158 helt ledige. Det er en økning på 23 fra august, men en nedgang på 21 fra samme tid i fjor. I tillegg er det 60 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak og det er 45 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

I Drammen er det 1.023 helt ledige nå. Det er 39 færre enn ved utgangen av august, og 631 færre enn for ett år siden. I tillegg kommer det 341 på ulike arbeidsmarkedstiltak. Dette er 100 færre enn på samme tid i fjor.

Vest-Viken
Blant arbeidssøkerne var 3.726 personer registrert som helt ledige i september, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.819 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.502 personer registrert som delvis ledige.

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I september var 1.502 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 86 personer (+ 6,1 prosent) sammenlignet med utgangen av august. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.538 nye ledige stillinger i september. Det er 70 flere enn ved utgangen av august, og 354 færre (– 9 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Det er et godt arbeidsmarked i Vest-Viken med lav ledighet. Antall arbeidssøkere fortsetter å synke, sier avdelingsdirektør Magnar Deila.

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og det er registrert mange nye ledige stillinger i september.

– Vi håper at arbeidsgivere ser dette som en mulighet til å tilrettelegge for og inkludere flere i arbeidslivet, sier Deila.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med august har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen barne- og ungdomsarbeid med 43 personer (– 20 prosent), kontorarbeid med 35 personer (– 11 prosent), butikk- og salgsarbeid med 29 personer  (– 7 prosent) og undervisning med 27 personer (– 25 prosent).  Vi ser ellers en økning i ledigheten innen reiseliv og transport med 29 personer (+ 10 prosent).

De uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 525 personer i september. Deretter kommer serviceyrker og annet arbeid (408 personer), butikk- og salgsarbeid (389 personer) og bygg og anlegg (361 personer).

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – september 2022
  ARBEIDSLEDIGE     ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 
KOMMUNEAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året førAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året før
Drammen1 0232,0-39-6313410,718-100
Kongsberg2231,68-110600,4-7-7
Ringerike2471,6-9-105670,4-4-13
Bærum8601,3-57-6112010,36-57
Asker7101,4-39-4392150,415-31
Hole340,9-8-38160,42-5
Flå********
Nesbyen100,6-6-18****
Gol170,7-1-15****
Hemsedal191,313-17****
Ål160,61-14***
Hol220,91-20****
Sigdal120,60-5****
Krødsherad161,4-6-74***
Modum1091,5-7-76440,68-5
Øvre Eiker1581,523-21600,60-45
Lier1831,3-15-129480,33-12
Flesberg90,6-4-760,4-11
Rollag40,50-4****
Nore og Uvdal70,5-3-1****
Jevnaker451,31-13110,32-8
Vest-Viken3 7261,5-147-2 2721 0930,444-302
Viken11 8711,8-513-5 6552 9660,5178-1 183
LANDET46 0111,6-1 923-21 61310 7640,4280-4 998
* I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.
Del:
Annonse