22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og noen steder også frost og snø. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Dødstallene på veiene: Under halvparten av september i fjor

Seks personer døde i september-trafikken. Det er under halvparten sammenlignet med i fjor. Etter tredje kvartal har 97 omkommet på veiene i landet. Dette er Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Annonse

– Etter en tung vår og sommer med mange dødsulykker, er september-tallene mer som vi har sett dem de siste årene, sier Guro Ranes.

Men seks døde menn og kvinner er tragedier som berører familier, etterlatte og lokalsamfunn. Det berører oss alle ekstra når det ene er et lite barn i starten av livet.

Annonse

97 har omkommet på veiene så langt i år
Mens 13 omkom på norske veier i september i fjor, har seks personer – tre menn og tre kvinner – mistet livet i samme måned i år.

Så langt i 2022 har 97 omkommet på veiene. Dette er 31 flere enn i de ni første månedene i 2021 og i samme tidsrom i 2020.

I 2019 hadde 75 mistet livet i trafikken etter tredje kvartal. Vi må tilbake til 2016 for å finne lignende tall som i år, da det var 111 som var omkommet ved utgangen av september.

Flest dødsfall i Viken – færrest i Oslo og Møre og Romsdal
De fleste trafikkdødsfallene har skjedd i Viken, der 20 har omkommet hittil i år.

Videre har 13 omkommet i Vestfold og Telemark, mens det er 11 trafikkdrepte i Rogaland. Det var 10 dødsulykker i henholdsvis Innlandet og Nordland, og åtte i hvert av fylkene Vestland og Troms og Finnmark.

Trøndelag har syv trafikkdrepte og Agder seks, mens i Møre og Romsdal og Oslo har to i hvert fylke mistet livet på veiene så langt i år.

Utforkjørings- og møteulykker dominerer som de alltid gjør, mens det er en fordobling i antall døde i ulykker i samme kjøreretning.

Høstferie i landet i oktober – kjør etter forholdene og husk bilbelte
Vegvesenet maner til forsiktighet i det vi går inn i høstferien mange steder i landet.

– Vi går inn i en krevende tid med mørke, glatte veibaner, mye regn og noen steder også frost og snø. Nå er det spesielt viktig å holde oppmerksomheten på veien. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, sier Guro Ranes.

I flere år har Norge vært verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger.

– Vi har satt oss høye mål, og i år blir vi ekstra utfordret etter en vår og sommer med høye ulykkestall. Vi ligger godt over de siste årene, og vi må tilbake til 2016 for å finne så mange trafikkdrepte, sier Ranes.

Hun lover at Statens vegvesen skal gjøre sitt beste for trafikksikkerheten ved å bidra til gode, sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også ta ansvaret sitt på alvor, sier hun, og ber oss holde fartsgrensen, kjøre etter forholdene, bruke sikkerhetsbelte og kjøre rusfritt.

Eldre over 65 år dør oftest i trafikken
I år det de over 65 år som omkommer oftest i trafikkulykker, som er en endring fra tidligere år hvor middelaldrende menn mellom 45 og 64 år har omkommet oftest.

– Vi registrerer at den eldste delen av befolkningen som dør i trafikken har økt med 150 prosten sammenlignet med året før. Årsaken er nok sammensatt og vi har foreløpig ikke noen spesifikk forklaring på dette, men må jobbe for å skaffe oss mer kunnskap om disse ulykkene, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Stadig flere eldre dør i trafikkulykker i forhold til andre aldersgrupper. (Foto: Colourbox)
Del:
Annonse