2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere sliter med å betale ned kredittkortgjelden sin. (Illustrasjon: Shutterstock)

Økning i kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall

Kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall har økt med 1,1 MRD kroner i løpet av de siste fire månedene. I september alene økte rentebærende kredittkortgjeld med 0,4 MRD.
Annonse

Mange sliter med å betale strømregninger og økte gjeldsrenter og dette slår blant annet ut i statistikken over hvor mange som ikke greier å betale kredittkortgjelden sin i tide og derved må betale skyhøye renter.

Mange har også brukt kortet i løpet av sommerferien og det er mye av forklaringen på den økte gjeldsbelastningen for denne typen kreditt. Men at folk bruker kredittkort på ferie, er forventet og anbefalt – problemet er hvis det ble brukt mer enn betalingsevnen etter ferien skulle tilsi.

Annonse

Den totale forbruksgjelden i Norge er uendret fra forrige måned og er på 150,5 MRD kroner. I løpet av siste tolv måneder har forbruksgjelden derimot økt med 0,9 MRD (0,6 %).

I samme periode har kredittkortgjelden økt med 2,6 MRD (4 %), mens nedbetalingslån og faktureringskort har samlet blitt redusert med 1,5 MRD.

Siste måned ble kredittkortgjelden redusert med 0,5 MRD. Endringen skyldes at 0,7 MRD ble betalt ved forfall, mens 0,4 MRD. ble rentebærende kreditt.

I løpet av de siste fire måneder har kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall økt med 1,1 MRD.

Forbrukslån økte med 0,5 MRD. (0,6 %) siste måned. Siste tolv måneder har forbrukslån blitt redusert med 1,2 MRD (1,5 %).

– Det er bekymringsfullt hvis trenden med økning av rentebærende kredittkortgjeld fortsetter, siden dette kan tyde på at flere sliter med å betale pga. økte renter og kostnader, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Del:
Annonse