1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ola Kvale tok initiativ til å starte opp Rocket-Man i Øvre Eiker i samarbeid med Hokksund IL. (Foto: Privat)

Skal fange opp barn og unge som faller utenfor i Øvre Eiker

Rocket Man er et prosjekt som søker å fange opp barn og ungdom som står i fare for å falle utenfor fellesskapet eller sliter med å finne sin plass her i livet. Bak initiativet står Ola Kvale, som har fått med seg Hokksund Idrettslag.
Annonse

– Rocket-Man jobber for å skape et trygt og inkluderende miljø for unge helt ned i 12-årsalderen. Her får de en arena hvor de kan være seg selv, oppleve mestring og bli verdsatt for den de er, sier Ola Kvale.

Han inviterer sammen med idrettslaget til en informasjonskveld på Eiker Scene ved Buskerud Folkehøgskole onsdag 19. oktober. Her kan du høre om de lokale planene og hvordan det hele startet i Eidanger Idrettslag. Det er nemlig de som har fått denne «snøballen» til å rulle etter at en av ildsjelene i idrettslaget døde av en overdose.

Annonse

For og med ungdom
Rocket-Man er et prosjekt for ungdom. Det har et særlig fokus på å fange opp unge mennesker som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det.

I Rocket-Man jobber Eidanger Idrettslag hver dag for å skape en arena og et miljø med fokus på trygghet, mestring og inkludering. De må gang på gang la de unge kjenne at her kan de være seg selv, at de blir verdsatt som den de er, her kan de få til noe og her kan de få kicket. Men det viktigste av alt – prosjektet blir drevet av og for ungdommen.

«Rocket-Man» av Elton John var favorittlåta til Jens som døde av overdose. Sangen beskriver ham og mange andre unge veldig godt. «I miss the earth so much. I`m not the man they think I am at home. I am a Rocket Man burning out his fuse up here alone»

I Eidanger er Rocket-Man for unge helt ned i 12-årsalderen. Hver deltaker får en egen aktivitetsguide. Dette skal være en «storebror», «storesøster», en god venn som holder kontakt med deg. En du kan prate med, en som passer litt ekstra på, kan bidra med at du tar gode valg og som tar deg med på ulike morsomme og spennende aktiviteter.

Det er mange rakett gutter- og jenter der ute vi ønsker å fortøye. De trenger en arena hvor de trives, kjenner trygghet og mestring, Rocket-Man skal være denne arenaen, sier de.

For hele kommunen
Ola Kvale og Kjell Bruknapp i Hokksund IL understreker at dette er et tilbud som skal gjelde for hele kommunen, men at de måtte starte ett sted og det ble Hokksund. Det setter likevel ingen begrensninger i hvem som skal kunne delta etter hvert.

Ifølge planene er det oppstart på nyåret og finansieringen begynner å falle på plass gjennom lokale sponsorer og flere søknader til ulike stiftelser. Aktiviteter som turer, rafting, fjellturer og klatring koster normalt en del og da gjelder det å ha noen kroner på bok for å få dette til.

Del: