21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Herman Ekle Lund har klare ambisjoner som ordførerkandidat i Drammen foran neste års valg, men med dagens oppslutning kan det bli en tøff oppgave. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Venstre med ordførerambisjoner i Drammen

VALG 2023: Drammen Venstre avholdt for kort tid siden sitt første nominasjonsmøte for kommunestyrevalget 2023. Med Herman Ekle Lund på topp har de klare ordførerambisjoner. Hvor realistisk det er, er en helt annen sak.
Annonse

Partiet valgte som sine fem øverste kandidater Herman Ekle Lund på 1. plass, Emilie Ovnerud på 2. plass, Rune Fortun på 3. plass, Cathrine Gundersen på 4. plass og Tiril Røstad på 5. plass.

– Vi mener at innbyggerne fortjener et reelt alternativ til Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor går Drammen Venstre i 2023 til valg som en tredje politisk kraft, sier Herman Ekle Lund.

Annonse

I siste meningsmåling som Sentio gjennomførte for Drammens Tidende i september, får partiet en oppslutning på 4,4 prosent. Målingen viste også at det nå er et klart borgerlig flertall i Drammen der de rødgrønne har 26 plasser i kommunestyret mot 31 på borgerlig side.

– Vi vil jobbe for en kommune som sikrer moderat og stabil økonomisk styring av Drammen, som setter innbyggernes medvirkning og nærdemokrati mye mer sentralt enn i dag, og som prioriterer full fart i et grønt skifte hvor kommunen begynner å jobbe ordentlig på lag med næringslivet, sier Lund.

Venstre er tydelige på at de stiller til valg med en helt reell ordførerkandidat, som de har ambisjoner om å få valgt inn.

– Vi har som mål å få inn minst fire representanter i det nye kommunestyret.

– Vi inviterer nå sentrum i Drammens-politikken til å samle seg rundt en felles politisk plattform, hvor vi finner gode saker å samarbeide om og hvor vi gir innbyggerne en felles garanti om at ytterpunktene i politikken skal holdes unna makta, sier han.

Ifølge Herman Ekle Lund skal alle partiene selvfølgelig ha sine egne politiske programmer, men velgerne skal vite at en stemme på sentrumspartiene uansett er en stemme på en del felles saker og en stemme på at ytterkantene ikke får styringen.

– Etter valget kan vi sammen finne ut hvilket støtteparti som gir oss best mulig gjennomslag for vår felles politikk. Det er på tide å gjenreise sentrum, sier Lund.

Om de fem toppkandidatene:

Herman Ekle Lund (33) er Drammen Venstres ordførerkandidat. Han jobber til daglig for miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond i tillegg til å være gruppeleder for Venstre i kommunestyret, hvor han også er nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Herman har variert erfaring fra arbeidslivet som selvstendig næringsdrivende, daglig leder for AS, rådgiver og mellomleder i forskjellige bedrifter, samt styreverv i en rekke organisasjoner. Hans viktigste politiske kompetanse er innenfor miljø, økonomi og kultur. 

Emilie Ovnerud (19) er leder i Drammen og omegn Unge Venstre. Hun studerer sosiologi og jobber som servitør. Emilie har kommet inn i lokalpolitikken som et friskt pust, hvor hun har vært en aktiv deltaker i samfunnsaktuelle mediediskusjoner, og sittet som 1. vara i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet den siste delen av perioden. Deres hjertesaker er frihet hos individet, aktiv samfunnsdeltakelse i kommunen, idrett og inkludering av unge.

Rune Fortun (55) er lokallagsleder i Drammen Venstre. Han jobber som karriereveileder og kursleder og har lang og variert erfaring som inkluderer åtte år i Forsvaret, over 20 år i IT-bransjen og flere år som rådgiver og konsulent innen omstillingsprosesser i næringslivet. I tillegg har han vært, og er, styreleder i en privat barnehage i over 20 år. Rune er spesielt opptatt av kommuneutvikling og at hele Drammen skal være et attraktivt sted å bo og jobbe, med et variert og bærekraftig tilbud for alle aldre både når det gjelder boalternativer, jobbmuligheter og fritids- og kulturliv.

Cathrine Gundersen (32) jobber som marked- og partneransvarlig i Åssiden Idrettsforening, og er aktiv i arbeidet for inkludering og lavterskeltilbud på Åssiden, hvor hun også bor. Cathrine har 13 års fartstid i Venstre, og tidligere erfaring fra flere verv i Skien Venstre som blant annet vara til Hovedutvalg for Kultur og medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Cathrine brenner for at alle barn skal ha gode forutsetninger til mestring, at de eldre skal få bidra med sin erfaring på tvers av generasjoner, å gi frivilligheten rom for utvikling og å løfte datakultur som fritidstilbud og satsningsområde for næring i Buskerudregionen.

Tiril Røstad (18) sitter i styret til Drammen og Omegn unge venstre. Hennes engasjement startet i ungdomsrådet i Svelvik og Drammen for fem år siden, hvor hun fortsatt sitter. Hun er også 1. vara i Ungdommens Fylkesråd i Viken. Tiril deltar på mange programmer, deriblant Young Ambassadors, European Youth Parliament, Veivalgprogrammet mm. Hennes hjertesaker er skole og utdanning, innovasjon, klima og tydeliggjøring av unge stemmer i politikken og samfunnsdebatten.

Resten av lista:
6. Anders Wengen
7. Rodney Harper
8. Maud Sørum Vestnes
9. Jan-Henrik Bjørhall
10. Torhild Wibe
11. Kjartan Malthe-Sørenssen
12. Heidi Cutler
13. Trond Cato Martinsen
14. Øyvind Jægtnes
15. Lars Follestad
16. Jostein Langerud
17. Jonas Torstenson Wiger Blindheim
18. Frode A. Bruberg Hansen
19. Knut Haugland
20. Espen Ovnerud
21. Christian Hillmann

Del:
Annonse