15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flere tilbydere vil omfattes av Postloven. Det skal sikre forbrukernes rettigheter bedre. (Foto: Anders Martinsen)

Departementet: Bedre rettigheter for deg som postkunde

Samferdselsdepartementet konkluderer med at også leverandører av pakker er omfattet av postloven. Nå må flere leverandører i bransjen skjerpe egne krav og rutiner.
Annonse

Siden postloven kom i 2016 har det vært knyttet usikkerhet til om aktører som leverer pakker omfattes av postregelverket, og aktørene i bransjen har vært uenige i lovtolkningen. Nå har Samferdselsdepartementet konkludert.

Det er seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) glad for.

Annonse

– Nkom skal sikre en transparent, trygg og sikker leveranse av pakker og brev til hele landet. Pakkemarkedet har hatt en sterk utvikling de siste årene, og presiseringen fra Samferdselsdepartementet understreker at flere aktører kan være omfattet av lovverket, sier Halvorsen.

Vedtaket fra departementet vil blant annet bety at markedet blir mer gjennomsiktig, og at rettighetene og pliktene er like for alle. Det vil også styrke forbrukerrettighetene gjennom blant annet å bedre klagemulighetene.

Nkom vil umiddelbart starte arbeidet med å be tilbydere som leverer adressert brevpost, aviser og pakker inntil 20 kg om å registrere seg, og har tro på en god dialog med partene.

– De som leverer brev- og pakketjenester i Norge er seriøse og gode aktører som ser kundenes behov, og som er opptatt av at markedet for denne typen tjenester skal være rettferdig og riktig regulert. Vi har derfor tro på at vi kommer til å ha et godt samarbeid med partene som omfattes av dette lovverket, til det beste for kundene, avslutter Halvorsen.

Nkom kommer nå til å gå aktivt ut med informasjon om registreringsplikten til selskaper som antas å operere innenfor postmarkedet.

Øyvind Halvorsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sier det er viktig å sikre en trygg distribusjon i hele landet. (Foto: Nkom)
Del:
Annonse