28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anne Mette Sannes - romfartsformidler og science fiction-forfatter og Knut Jørgen Røed Ødegaard – astrofysiker forteller her om den kommende solformørkelsen.

Årets himmelbegivenhet: Stor solformørkelse i hele landet

Midt på dagen tirsdag 25. oktober blir en stor og flott solformørkelse synlig fra hele Fastlands-Norge og mesteparten av Svalbard. Det er den største på syv år.
Annonse

Månen kommer til å dekke fra 44 prosent av soldiameteren lengst i sørvest til over 71 prosent lengst i nordøst, og de fleste stedene får vi oppleve den største formørkelsen siden mars 2015. Med solformørkelsesbriller eller annet trygt utstyr blir dette en virkelig spektakulær himmelbegivenhet – utvilsomt den største i 2022.

Formørkelsen oppstår fordi Månen sklir foran deler av solskiven sett fra Norge. Både når det gjelder størrelse og tidspunkt på døgnet kommer årets solformørkelse til å ligne en god del på formørkelsen som fant sted 10. juni 2021, men de aller fleste stedene blir den faktisk litt større og blir dermed den største solformørkelsen i vårt land siden den store formørkelsen i mars 2015. Og som i 2021 skjer den også denne formørkelsen på et svært gunstig tidspunkt – mellom klokken 11.00 og 13.30.

Annonse

De neste solformørkelsene vi kan oppleve fra Norge finner sted 29. mars 2025 og 12. august 2026. På Svalbard blir det også en solformørkelse 8. april 2024.

Hvorfor oppstår solformørkelser?
Månen bruker fire uker på å gå en runde rundt Jorden. Det betyr at hver fjerde uke (ved nymåne) står Solen, Månen og Jorden nesten på linje.

Månens bane rundt Jorden heller med litt over fem grader i forhold til linjen mellom Jorden og Solen, noe som betyr at Månen som regel passerer over eller under solskiven. Men en gang iblant befinner Månen seg nær punktet i banen som krysser linjen mellom oss og Solen og gjør at Månen, sett fra enkelte områder på Jorden, skygger for solskiven.

Hva kan du se?
Formørkelsen begynner ved at måneskyggen treffer havområdet mellom Grønland og Island under lokal soloppgang og forflytter seg østover i raskt tempo. I Norge blir denne delevise solformørkelsen først synlig lengst vest som et lite, sort hakk i solskiven kl. 11.03. I løpet av den neste timen tiltar formørkelsen og når sitt maksimum mellom kl. 12.04 (Vestlandet) og kl. 12.20 (Øst-Finnmark). Formørkelsen slutter idet det siste sorte «hakket» forlater solskiven litt over en time senere. Total varighet for hele fenomenet vil derfor bli over to timer.

Formørkelsen blir større jo lenger nordøst i Norge vi kommer, og aller størst blir den i Øst-Finnmark. I nesten hele landet blir formørkelsen noen prosent større enn formørkelsen 10. juni i fjor. Årets formørkelse blir derfor den største på over syv år, og vil i dette tiåret kun bli overgått av formørkelsen som inntreffer i august 2026.

Denne bildemontasjen viser hvordan Månen passerer foran solskiven sett fra rommet. Den kullsorte måneskiven vi ser under en formørkelse er erstattet med et vanlig bilde av Månen. (Foto: NASA/SDO/LRO/GSFC)

Aller størst vil formørkelsen bli i nordlige deler av Sibir (over 80 prosent), og lenger rekker ikke måneskyggen å bevege seg over jordoverflaten før Solen har gått ned, det har det blitt natt, og formørkelsen er over.

Solen og Månen er himmelens suverent største objekter og gjør derfor at det alltid er en spektakulær opplevelse å følge fenomenet mens månen glir over Solskiven.

Etter flere år med lav solaktivitet er denne nå tiltagende (solflekkmaksimum forventes i 2025), og det forekommer stadig flere store solflekker. Av den grunn vil det også bli en flott opplevelse å observere disse solflekkene i kombinasjon med den kullsorte måneskiven og å se hvordan Månen gradvis «spiser» opp flekkene mens den passerer over solskiven.

Selv om fenomenet inntreffer midt på dagen, står Solen lavere på himmelen på denne tiden av høsten. I sydlige deler av Sør-Norge kommer Solen til å stå fra 14 til 19 grader over horisonten i sydlig/sydøstlig retning under formørkelsen, mens solhøyden i Finnmark kun vil være 6 til 8 grader.

I Nord-Norge er det derfor viktig å ha fri sikt i sydlig retning slik at Solen ikke blir borte bak fjell eller bygninger. Til gjengjeld kan en slik lav formørkelse bli spesielt flott å se på siden den ofte kan ses like over trær, åser, fjell etc.

Siden en såpass stor del av Solen kommer til å bli formørket, kan vi (spesielt i Nord-Norge) begynne å merke at lyset dempes og at fargene kanskje blir litt blasse. Med solformørkelsesbriller eller annet trygt observasjonsutstyr vil dette utvilsomt bli årets mest spektakulære himmelfenomen!

Informasjon om hvordan fenomenet best og tryggest kan observeres finnes på
http://www.astroevents.no/sol251022.html

Formørkelsen 25. oktober oppstår ved at Månen skygger for Solen i et område som strekker seg over de nordligste delene av Europa og Asia. (Illustrasjon: NASAs Scientific Visualization Studio)
Del:
Annonse