16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og ledigheten går ned over hele Vest-Viken, slår Nav-direktør Inger Anne Speilberg fast.

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Drammen og Øvre Eiker

Til tross for dystrere tider med økte kostnader på det meste og stor usikkerhet i verden, går arbeidsledigheten fortsatt nedover. Ved utgangen av oktober var det kun 980 helt ledige i Drammen og 139 i Øvre Eiker.
Annonse

I oktober var 6.315 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med september.

Blant arbeidssøkerne var 3.602 personer registrert som helt ledige i oktober, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. 

Annonse

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.804 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.511 personer registrert som delvis ledige.

I Drammen er det 980 helt ledige. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 43 færre enn ved utgangen av september og 674 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer det 361 på ulike tiltak og det er en økning på 20 den siste måneden.

I Øvre Eiker er det 139 registrerte som helt ledige. Det tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken og er 19 færre enn i september. Det er også 40 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer også her 65 personer på tiltak og det er en økning på fem siden siste måned.

Fortsatt mang ledige stillinger
I Vest-Viken registrerte NAV 3.161 nye ledige stillinger i oktober. Det er 377 færre enn ved utgangen av september, og 539 færre (– 9 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og vi håper at arbeidsgivere ser dette som en mulighet til å tilrettelegge for og inkludere flere i arbeidslivet. Det er fortsatt lav ledighet, og antallet arbeidssøkere fortsetter å synke, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i oktober. Her er 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Flå, Rollag og Ål som har, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i oktober.

Statistikk fra NAV viser at 107 personer (3 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 94 personer (6,2 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – oktober 2022
  ARBEIDSLEDIGE       ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 
KOMMUNEAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året førAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året før
Drammen9801,9-43-6743610,720-80
Kongsberg2011,4-22-132740,5147
Ringerike2571,610-95740,57-6
Bærum8221,2-38-6492410,440-17
Asker6961,4-14-4532380,523-8
Hole431,29-29150,4-1-6
Flå********
Nesbyen130,83-15****
Gol160,6-1-16****
Hemsedal151,0-4-21****
Ål120,5-4-55***
Hol210,8-1-21****
Sigdal110,6-1-6****
Krødsherad151,3-1-8****
Modum1111,62-74480,74-1
Øvre Eiker1391,4-19-40650,65-40
Lier1821,2-1-130440,3-4-16
Flesberg120,83-440,3-2-1
Rollag40,50-4****
Nore og Uvdal100,732****
Jevnaker391,1-6-19130,42-6
Vest-Viken3 6021,4-124-2 3961 2020,5109-193
Viken11 6841,8-187-5 8423 1640,5198-985
LANDET45 4061,6-605-22 21810 9420,4178-4 820
Del:
Annonse