23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ola Kvale vil ha en diskusjon om den nye barneskolen på Loesmoen og inviterer til folkemøte på ungdomsskolen om saken slik at alle kan si sin mening.

Vil la folkemeningen komme til uttrykk gjennom debattmøter

Partum ønsker å starte en serie med folkemøter for å ta opp ulike temaer knyttet til utvikling i Øvre Eiker kommune. - Vår bakgrunn for å gjøre dette er at vi opplever et stort engasjement i mange saker knyttet til utviklingen av Øvre Eiker, og det mangler en arena for innbyggerne i kommunen å skaffe seg innsikt i prosessene, og åpent diskutere disse, sier styreleder Ola Kvale.
Annonse

I første omgang har selskapet planlagt tre temaer. Første møte som avholdes i kultursalen på Hokksund Ungdomsskole 17. november og skal omhandle beslutningen om å bygge ny barneskole på Loesmoen sett i forhold til kommuneøkonomien og investeringsrammene for Øvre Eiker.

Dette er en sak som har pågått i lang tid og nå er tiden inne hvor det skal tas en endelig beslutning om iverksetting basert på oppdatert investeringskalkyle. Politisk ble det i 2020 besluttet å bygge ny skole på Loesmoen, – kan endrede forutsetninger med svært høy inflasjon ha medført at det er fornuftig å ombestemme seg, før spaden er satt i jorda? Er det riktig prioritering å bruke så stor andel av investeringsrammen på en skole, spør selskapet i en pressemelding.

Annonse

Kommunedirektøren uttalte følgende i forbindelse med budsjettfremleggelsen i oktober:

«Øvre Eikers økonomi er svært sårbar. Det er økende behov i mange tjenester, mens inntektene ikke står i forhold til behovet. Prisøkning på blant annet strøm, minker kommens økonomiske handlingsrom. Det er knyttet usikkerhet til bærekraften i kommunens samlede økonomi. Kommunen må belage seg på tøffere prioriteringer».

Skolekretser og skolers beliggenhet kan være svært betente temaer, da det omhandler de vi har kjærest, våre barn. Diskusjoner knyttet til skole kan gi store diskusjoner og splittelser i et samfunn, noe skoledebatten i Krødsherad kommune er et skremmende eksempel på. Partum ønsker å bidra til en åpen diskusjon om temaet der alle som har noen tanker om saken blir hørt.

– Endelig beslutning vil ha stor betydning for investeringsmulighetene andre steder i kommunen innenfor skole, barnehage, helse og infrastruktur. Vi har vært i dialog med noen grendeutvalg som ønsker å stille i et panel, der vi i fellesskap kan snakke om de utfordringer hvert enkelt tettsted står ovenfor og som krever investeringer fra kommunebudsjettet. Vi ønsker å invitere politikere til å stille i et tilsvarende panel. De fremmøtte vil kunne stille spørsmål via salen eller SMS dersom de ønsker å være anonyme, sier Kvale.

Det vil også bli lagt opp til en anonym meningsmåling der alle kan si sin mening ved å trykke på ja eller nei.

– Ønsker du å påvirke utviklingen av Øvre Eiker kommune må du engasjere deg og si din mening. Vi skal skape gode og trygge rammer for alles meninger. Vi inviterer til folkemøte 17. november i Storsalen på Hokksund Ungdomsskole for å høre dine meninger. Vel møtt!

PS: Neste folkemøte skjer i februar og mars/april og vil handle om utvikling av Hokksund sentrum og Vestfossen.

Del:
Annonse