16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

HOPPET I STOLEN: Ulf Erik Knudsen (FrP) var usikker på om ting kunne bli så mye verre enn det han fikk høre fra rådmann Elisabeth Engers utkast til budsjett. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Varsler kraftig økning i vann- og avløpsgebyrene: – Rystende tall

Med mindre politikerne setter foten ned blir det, på toppen av alt annet, en firesifret økning av beløpet kommunen krever av byens husstander fra og med neste år. Og det kan bare være starten.
Annonse

For kort tid siden så vi samme trekk fra Øvre Eiker kommune, som klinte til med 28 prosents økning i de offentlige gebyrene for vann- og avløp neste år. Det kommer på toppen av en økning på nesten 20 prosent i bokostnadene til norske husstander fra 2021 til 2022.

Da rådmannen la fram budsjettet for den neste fireårsperioden i Drammen onsdag ble det klart at også drammenserne vil lide samme skjebne om ikke politikere kommer til unnsetning og tar grep om de kommunale avgiftene slik organisasjonen Huseierne har tatt til orde for. Bare avløpssiden alene er foreslått økt med 25 prosent, melder DRM24.

Annonse

Flere av gruppelederne fra byens politiske partier som overvar seansen reagerte også på det som umiddelbart vil gjøre et innhogg på omlag 1.500 kroner i lommeboka til byens boligeiere.

– Det er rystende tall. En økning på 25 prosent før vi det hele tatt har begynt å bygge nytt renseanlegg, der hoppet jeg i stolen og det tror jeg mange andre også vil gjøre når vi får regninga fra kommunen neste år, sa FrP-gruppeleder Ulf Erik Knudsen.

Han fikk støtte av Senterpartiets Simon Nordanger.

– Vi forventer jo at dette vil fortsette å øke, og det kunne vært interessant med et estimat på hvor dette kommer til å ligge når nytt anlegg er på plass, sa Nordanger.

Skylder på renteutgifter
Noen estimater er imidlertid ikke på plass foreløpig. Driften på sikt vil bli billigere, men lånekostnader og renteutgifter vil trolig gjøre det dyrere før det blir bedre.

Kommunale gebyrer skal kreves inn etter selvkost-prinsippet, det vil si at kommunen ikke kan kreve mer betalt enn hva den faktiske tjenesten koster for å dekke inn andre utgifter. Kommunalsjefen for infrastruktur og samferdsel, Bertil Horvli måtte derfor forklare hvordan økningen begrunnes.

– Det er i alle hovedsak lån og renteinntekter som slår inn, og det faktum at investerings- og driftskostnader er betydelig dyrere på avløp enn vann, sa Horvli.

– Ikke noe lystig foredrag, men det kunne samtidig vært verre, oppsummerte Høyres Fredrik Haaning.

– Jeg er usikker på om det kunne vært så mye verre, dette synes jeg ser dystert ut, repliserte Ulf Erik Knudsen (FrP).

– Politikerne må på banen
Også neste år fortsetter de generelle bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Knut Weltz fra Huseierne.

Han har en oppfordring til lokalpolitikere i Buskerud, som han mener må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Knut Weltz.

Del:
Annonse