23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Innbyggere som tok utfordringen med å ta opp saker de brenner for i kommunestyret onsdag. (Foto: Sunniva Riste-Bjørkli)

Da innbyggerne «inntok» talerstolen i kommunestyresalen

Flere innbyggere benyttet muligheten til å snakke direkte til politikerne fra kommunestyrets egen talerstol om noe de brenner for i «Innbyggernes halvtime». Det skjedde denne uka ved innledningen til kommunestyremøtet.
Annonse

17 år gamle Mathilde Bråthen Best holdt først et engasjert innlegg for leksefri skole. Hun mener det er mange argumenter mot lekser, blant annet at lekser favoriserer de barna som har ressurssterke voksne hjemme som følger dem opp.

Kjell Bruknapp og Ola Kvale fra Hokksund idrettslag og Partum eiendom vil sammen anlegge Harakollen aktivitetspark. De vil ha politikerne med på en omregulering av et område til aktivitetsparken.

Annonse

Tanken er å utvikle et sted for uorganiserte aktiviteter for å inkludere dem som ikke er med på organiserte fritidsaktiviteter.

Siste innbygger ut var Kim Johannessen Lande som la fram krav om en sikrere skolevei i Vestfossen. Han vil blant annet ha revet byggene i Fossgata 3 og 15 og argumenterte for en omlegging av trafikkflyten ved skolene for å oppnå bilfrie skoler, bedre og større uteareal og gangvei til Strandajordet.

Del:
Annonse