8. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange kirker arrangerer minnegudstjeneste og åpner kirker denne helgen for å minnes de døde. (Foto: Malin Longva / Den norske kirke)

Allehelgensdag – en helg for å minnes våre døde

Søndag 6. november er allehelgensdag. Det er en viktig dag for å minnes de døde. Mange kirker arrangerer minnegudstjeneste og åpner kirker denne helgen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet.
Annonse

– Denne helgen er en tid for å minnes dem som har gått bort, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Kirken er et sted vi kan komme med hele følelsesspekteret, fra den svarteste sorg til den yreste glede, med det kompliserte og ugreie. Denne helgen er det tid for å minnes, med rom for sorg, savn, latter og sinne, sier hun.

Annonse

Den norske kirke markerer allehelgen over hele landet. I ulike minnemarkeringer samles mennesker i takknemlighet for livet som har vært – og i fellesskap i sorg og i savn. Det markeres blant annet med minnegudstjenester, konserter og åpne kirker som legger til rette for samtale og for lystenning.

De siste årene har mer enn fire av fem menigheter hatt allehelgensgudstjenester. Mange steder er det tradisjon for å lese opp navnene og minnes dem som har gått bort det siste året.

Minnemarkeringer for de døde er blant de eldste kristne skikkene. Tidligere var det martyrene, de som ble drept for sin kristne tro, som ble minnet. Senere oppsto behovet for en minnedag for alle de navnløse kristne som døde. Dette ble allehelgensdag.

– Allehelgen er å samles og minnes i takknemlighet for alt som har vært av levde liv og fellesskap med dem vi har mistet. Vi ber også om Guds hjelp i sorgen og savnet etter våre kjære, avslutter Raaum.

I Øvre Eiker er det tre slike gudstjenester
Kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste i Haug kirke. Prest er Anne-Jorun Bakken, diakon er Ann-Kristin Eidsvåg og er organist Wiggo Nilsson.

Kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste i Fiskum kirke. Prest er Sissel Alsvik Øygarden og organist er JeeYoung Park.

Kl. 16.00: Allehelgensgudstjeneste i Bakke kirke. Prest er Svein Ludvig Larsen og organist er Wiggo Nilsson.

Del: