29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Høyres gruppeleder i kommunestyret, Adrian Tollefsen var med på årsmøtet i Unge Høyre og overvar lederskiftet.

Caroline Halmrast valgt til ny leder av Øvre Eiker Unge Høyre

I dag avholdt Øvre Eiker Unge Høyre årsmøte. Både regnskap og årsberetning ble vedtatt uten merknader. Det ble også valgt nytt styre der Caroline Halmrast tar over som leder.
Annonse

Øvre Eiker Unge Høyre ble re-etablert 5. august 2021, etter sammenslåing til Eiker Unge Høyre i 2011 og senere Drammen Unge Høyre – for deretter å gjenoppstå som egen forening. I dag har foreningen ca. 25 medlemmer – og mange aktiviteter.

Andreas Aronsen fra Vestfossen går på Vestfossen Ungdomsskole og ble valgt til første nestleder. Han er veldig opptatt av at vi jobber sammen om både utfordringer og løsninger i Øvre Eiker – og at vi hører godt på ungdomsrådet og ungdommen.

Annonse

– Det er bare sammen med – og i fellesskap med andre – at gode tjenester kan skapes, sier 1. nestleder Andreas Aronsen til Eikernytt.no.

Han legger til at det er viktig å slippe de unge til, og sørge for at generasjoner møtes på tvers. Da har vi med både historikk – og framtidssyn. At familien har interesse for politikk er ikke overraskende, for Andreas Aronsen sin tippoldefar, Ragnar Hakavik, var den første varaordføreren etter krigen – og ble deretter ordfører fra 1949 til 1956.

Emil Nordahl gir klubba videre
Emil A. Bellen Nordahl gikk på dette møtet av som lokalforeningsleder, og stiller som kandidat til kommunestyret.

– Nå er det på tide å slippe til Caroline som leder. Hun er klar som et egg – og jeg er helt sikker på at dette vervet er i de beste hender med god støtte fra Andreas og Maja. Det kan også være at moderforeningen trenger flere hender med erfaring fra Unge Høyre – og da er jeg klar til et hvert oppdrag i Høyre, sier Emil.

Caroline Halmrast fra Hokksund går nå på videregående og er naturlig nok svært opptatt av utdanningspolitikk – og som Emil påpekte også veldig klar for jobben som leder av Øvre Eiker Unge Høyre.

– Jeg er opptatt av at skolene i Øvre Eiker skal være det beste for elevene. Mange elever bruker mye av tida si på skolen, så det er en selvfølge at dette må være bra. Både skolens innhold og bygg.

Også her ligger det politisk blod i årene da Carolines oldefar – Gudbrand Halmrast – var ordfører på Krødsherad.

Som andre nestleder ble Maja Traet-Akermann valgt, og hun er også klar for vervet.

– For meg er også skolen viktig, men jeg er også opptatt av matsvinn. Jeg tipper det er mange muligheter for å bli enda bedre på det i Øvre Eiker. I løpet av et år kaster vi svært mye spiselig mat, som kunne vært brukt og slik sett spart både miljø og penger.

Alle som deltok på møtet, var skjønt enige om at Øvre Eiker Unge Høyre nå er i de beste hender.

Politiske prioriteringer for 2023 i Øvre Eiker Unge Høyre
– Barn og unge skal ha trygge og sikre skoleveier.
– Skolene i Øvre Eiker skal være tilrettelagte for hver enkelt elev.
– Flere og bedre helsesykepleiere i Øvre Eiker.
– Et bedre psykisk helsetilbud for ungdom i Øvre Eiker.
– Flere busser til Ormåsen fra både Hokksund og Vestfossen – også i helgene.
– Flere lavterskeltilbud på både fysisk og psykisk helse for barn og ungdom i Øvre Eiker.
– Videreutvikle og gjøre mer av det gode toleransearbeidet i Øvre Eiker.
– Redusere matsvinn gjennom samarbeid mellom det private næringslivet og det offentlige.

Fra venstre: Styremedlem Emil A. Bellen Nordahl, 1. nestleder Andreas Aronsen, lokalforeningsleder Caroline Halmrast og 2. nestleder Maja Traet-Akermann. (Foto: Privat)
Del:
Annonse