12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kulturskolen i Øvre Eiker får tilskudd til et rockeprosjekt. (Illustrasjon: Tor Kenneth Talmo)

Sparebankstiftelse gir støtte til barn og unge i Øvre Eiker og Drammen

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 331 millioner kroner fordelt på 360 store og små prosjekter etter høstens søknadsrunde. Flere av dem finner vi i Øvre Eiker og Drammen.
Annonse

Felles for prosjektene som får støtte fra stiftelsen er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Siste søknadsfrist var 1. september, og 42 prosent av søknadene ble innvilget.

I Øvre Eiker er det Eker Skytterlag som får penger, fotballgruppa til Fiskum IL, venneforeningen til MS Eikern og Øvre Eiker kommunes kulturskole.

Annonse

I Drammen er det Bevisstung som får penger både til å lage en film og til ferieaktiviteter. Drammen Friluftsforum, Konnerud IL, Røyseplassen barnehage, Skoger og Konnerud Historielag, samt Svelvik IF og Svelvik Kickboxing Klubb får penger.

I 2022 har stiftelsen delt ut til sammen én milliard kroner fordelt på tre faste søknadsrunder, pluss en samarbeidsordning med Amedia, hvor støtten gis via lokalavisene. 2.771 tiltak har fått støtte i 2022.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer bidragene til allmennyttige formål. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

– Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang til glede for barn og unge. Her er det tiltak som skaper gode møteplasser, sørger for utlånsutstyr, utløser frivillig innsats og bidrar til å øke felleskapet i lokalmiljøene. Nå gleder vi oss til følge med på prosjektene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Nye muligheter fremover
Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no.

Tildelingene i Buskerud:

Del:
Annonse