4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker ligger nå på en tredjeplass over det legemeldte sykefraværet i Vest-Viken. Det har vært en nedgang på 4,3 prosent siden tredje kvartal i fjor. (Illustrasjon)

Økt sykefravær – men Øvre Eiker ikke lenger på topp

I 3. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 4,3 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Øvre Eiker er ikke lenger på den tvilsomme førsteplassen, og må se seg «slått» av både Flesberg og Sigdal.
Annonse

Sammen med sykemeldinger som følge av luftveissykdommer, er det diagnosegruppen allment og uspesifisert som utgjør størstedelen av økningen i sykefraværet.

I Drammen var det i tredje kvartal hele fem prosents sykefravær. Det er en økning på 8,3 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Annonse

I Øvre Eiker, som har ligget på toppen i mange år, var det 5,3 prosents sykefravær. Det er en nedgang på 4,3 prosent. Øvre Eiker ligger dermed på en tredjeplass i region Vest-Viken.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 5,6 prosent, Sigdal med 5,4 prosent og Øvre Eiker med 5,3 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,0 prosent og Bærum med 3,5 prosent.

Økning i sykefraværet i nær alle aldersgrupper
Det har vært en økning i sykefraværet i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 16-19 år var økningen på 2,0 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 2,9 prosent, i aldergruppen 30-39 år 3,7 prosent, i aldersgruppen 40-49 år 4,5 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 7,2 prosent, mens for de mellom 60 til 69 år var økningen på 6,1 prosent.


Sykefraværet for kvinner var på 5,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning for begge kjønn. Menn hadde den største økningen (+7,2%), mens kvinner hadde en noe mindre økning (+3,8%).

En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisning.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 6,6 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,2 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2021 var det kun nedgang i sykefraværet i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (-2,1%). Den største økningen i sykefravær sammenlignet med 3. kvartal 2021 finner vi i næringene omsetning og drift av fast eiendom (+27,9%), finansierings- og forsikringsvirksomhet (+24,4%) og overnattings- og serveringsvirksomhet (+24,1%).

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
3. kvartal202020212022Endrings-prosent
3005 Drammen4,84,65,08,3
3006 Kongsberg3,73,94,39,2
3007 Ringerike5,04,95,03,0
3024 Bærum3,23,33,55,2
3025 Asker3,73,94,17,1
3038 Hole4,14,44,3-3,8
3039 Flå5,33,94,412,6
3040 Nesbyen3,94,74,5-4,8
3041 Gol3,33,34,023,2
3042 Hemsedal3,83,74,314,4
3043 Ål3,83,54,528,0
3044 Hol3,55,14,6-10,7
3045 Sigdal4,54,25,430,3
3046 Krødsherad4,44,74,6-3,3
3047 Modum5,05,14,8-5,1
3048 Øvre Eiker5,55,65,3-4,3
3049 Lier4,14,44,51,4
3050 Flesberg4,34,95,614,4
3051 Rollag3,94,04,718,2
3052 Nore og Uvdal3,84,03,0-25,5
3053 Jevnaker4,84,94,8-3,6
NAV Vest-Viken4,04,14,35,1
Viken4,44,54,75,0
Landet4,44,54,62,6
Del: