19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vil kravet om folkeavstemning i Nedre Eiker få politikernes tilslutning?

MENINGER: Kommunesammenslåingen med Drammen har vært entydig negativ for Nedre Eikers befolkning.
Annonse

Vi har blitt en del av en topptung og tungdrevet kommune som befinner seg i bunnsjiktet av de fleste statistikker, samtidig som ingen av løftene, som ble gitt den gang den politiske ledelsen valgte å overse innbyggernes nei i folkeavstemningen, er overholdt.

Det ble den gang hevdet at vi skulle få en større og mer robust kommune til beste for alle innbyggerne.

Annonse

Det motsatte er tilfelle. Vi har fått dårligere kommunale tjenester med stadige nedskjæringer på flere felt, mens det lovede sykehjemmet er lagt på is.

Imens legges barnehager og sykehjemsplasser ned i storkommunen og våre gamle og syke blir plassert på sykehjem i Svelvik og andre kommunedeler, ofte langt fra pårørende.

Verken folk i Nedre Eiker eller Svelvik føler seg hjemme i Drammen, noe som kom klart fram av i Infacts meningsmåling i fjor hvor over 60 prosent av de spurte ville oppløse nye Drammen, både i Nedre Eiker og Svelvik.

Sentio Research gjorde en tilsvarende måling blant Drammenserne som viste at bare 25 prosent ville beholde den nye kommunen.

Det ser ikke ut til å påvirke den politiske toppledelsen i særlig grad. De snakker stadig om ambisiøse planer og store vyer som stadig færre tror på.

Dette er bakgrunnen for at foreningen For Nedre Eiker har igangsatt en folkeaksjon hvor det kreves folkeavstemning om løsrivelse fra nye Drammen kommune. Kravet er signert av over 1.500 innbyggere og blir oversendt til kommunen rett etter årsskiftet.

Over 300 mennesker møtte i september på folkemøtet på samfunnshuset i Mjøndalen for å vise sin støtte. Det har neppe vært tilsvarende deltagelse på noe politisk møte noensinne.

Det er ikke snakk om en reversering eller omkamp, men oppretting av skadene som er påført innbyggerne i Nedre Eiker – mot deres vilje.

Allerede i 2016 gikk kommunen med så stort overskudd at Robek-lista kunne forlates. Det skyldtes i hovedsak at kommuner på Nedre Eikers størrelse fikk bedre rammevilkår og ikke spesielle grep fra kommunens side. Det viser kommunens muligheter.

Vi ønsker å etablere en ny kommune med ideell størrelse og god beliggenhet, i smørøyet sentralt på Østlandet.

Til det trenger vi ledere som ser kommunens muligheter og som vet å samarbeide med kommunens innbyggere, organisasjoner og bedrifter på en konstruktiv og engasjert måte.

Prisen for å gjenopprette Nedre Eiker er i alle fall liten for å skape et velfungerende lokaldemokrati hvor innbyggerne føler tilhørighet og kan leve gode liv.

En videreføring av nye Drammen vil over tid både bli langt dyrere og bidra til økt misnøye og flere nye dragkamper mellom de ulike kommune-delene.

For foreningen For Nedre Eiker
Tor Horgen Ellingsen

Del:
Annonse