23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Juletrafikken kan være stor mange steder og det gjelder å ta det med ro og kjøre etter forholdene slik at alle kan feire en fin jul. (Illustrasjon: Colourbox)

JULETRAFIKKEN: Dette er viktig å huske på

Julen bringer med seg mange ritualer, og ett av de er å dra på hytta eller til familie eller venner. Et annet er mange ulykker. - Senk skuldrene og vis aktsomhet når du skal ferdes i juletrafikken. Det er ett av rådene fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) til trafikanter som skal ferdes på vinterkledde norske veier i jula.
Annonse

Snøkledde vinterveier kan i seg selv være utfordrende, men juletrafikken hvor veiene er fulle av fullastede biler, gjør det ikke bedre. Dette gir seg utslag i ulykkesstatistikken som er betydelig høyere på de store utfartsdagene i jula enn resten av året.

– I de hektiske juletrafikkdagene mellom 20. og 31. desember har 16 blitt drept og 583 skadde hvorav 65 ble hardt skadd i løpet av de siste fem årene. Det er dermed særlig grunn til å være varsom i trafikken i høytiden, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Annonse

Skiaker sier vi bør være ekstra varsomme i trafikken i de hektiske juledagene, og gir følgende råd til trafikantene.

Senk skuldrene og følg køen
Når bilen fylles opp av folk og ting, er det lett å bli oppskjørtet. – Om vi alle er gode medtrafikanter og følger køen, tar det litt mer med ro og kjører etter forholdene kan mange ulykker unngås, sier generalsekretæren.

Skrap rutene
– Å skrape is- og snøbelagte vinduer er avgjørende for å ha god oversikt i trafikken. Dersom du skulle kjøre med begrenset sikt kan dette gjøre deg til en fare i trafikken. Det kan også føre til inndragelse av førerkort, advarer KNA.

Generalsekretæren minner om at veitrafikkloven slår fast at «Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.»

Sjekk dekk før avreise
– Dekk i god stand tilpasset kjøretøyet er helt avgjørende for å ferdes på vinterveiene. Sjekk dekkene dine før du begir deg ut på vinterveiene, sier Skiaker.

Vinterstid er det krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde på vinterdekk. Kravet gjelder fra om med 1. november til og med 2. påskedag.

Pakk med omhu
KNA understreker viktigheten av å være nøye med hvordan vi pakker bilen – særlig i jula, da mange har fulle biler.

– Legg tunge gjenstander nederst, ikke pakk slik at du hindrer sikten. Unngå løse gjenstander og ikke overlast bilen – det kan svekke kjøreegenskapene, sier KNA-sjefen.

Skriv skademelding
Dersom uhellet skulle være ute er det viktig å skrive skademelding for forsikring.

Del:
Annonse