25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er kun lov å sende opp fyrverkeri mellom kl. 18.00 og 02.00 nyttårsaften, men langt fra alle respekterer dette. En rekke organisasjoner vil nå ha forbud mot privat fyrverkeri. (Illustrasjon: Colourbox)

Mange vil ha forbud, men fyrverkeri selges som varmt hvetebrød

Gjennom de siste årene har det blitt strengere regulering på fyrverkeri. I tillegg gjorde pandemien at folk feiret alternativt da det var antallsbegrensninger. Likevel ser fyrverkeriimportørene en kraftig omsetningsvekst i Norge. Det skjer til tross for at det tilsynelatende er stadig flere som er imot bruk av privat fyrverkeri.
Annonse

Mens dyrebeskyttelsen i Norge vil ha et forbud mot privat oppskytning av fyrverkeri, og har fått med seg flere organisasjoner på dette forslaget, melder Norsk Fyrverkeriforening om rekordsalg.

Det skjer til tross av høy inflasjon og skyhøye strømpriser og viser at nordmenn unner seg fyrverkeri også i 2022. Basert på forhåndssalget fra over 1.500 forhandlere blir 2022 et nytt rekordår for fyrverkeribransjen.

Annonse

De siste to årene har omsetningen av fyrverkeri økt med over 30 prosent.

– Det er gledelig at fyrverkerisalget går opp, og at antall skader står på stedet hvil. Det betyr at folk har blitt mer oppmerksom på å ta forholdsregler, setter seg godt inn i hvordan de bruker fyrverkeri, samt bruker beskyttelsesbriller, sier Rikard Spets, talsperson for Norsk Fyrverkeriforening.

Det er bare lov å skyte opp fyrverkeri 31. desember mellom 18.00 og 02.00.

7 av 10 barnefamilier kjøper fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring.

– For mange familier er fyrverkeri en flott avslutning av året, og for mange barn er det den store drømmen å få være oppe så lenge at de får se på og ta del i feiringen. For å kunne ta vare på dyr, og ikke lage uheldige hendelser er det viktig at folk respekterer oppskytningstiden, slik at alle får i en fin feiring, sier Spets.

Nyttårsaften er synonymt med fyrverkeri og ifølge prognosene handler vi som aldri før, sier Rikard Spets, talsperson for Norsk Fyrverkeriforening.

Sammen om forbud mot privat fyrverkeri
Over 20 organisasjoner og fagpersoner går sammen for å vise sin misnøye mot dagens lovverk som tillater fyrverkeri i privat regi. De oppfordrer regjeringen til å innføre forbud for å beskytte mennesker, dyr og miljø, og håper at Norges befolkning er med på felles underskriftskampanje mot fyrverkeri.

Det skriver Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Umulig å forholde seg til
Dagens lovverk tillater bruk av privat fyrverkeri i perioden mellom kl. 18 nyttårsaften og frem til kl. 02 første nyttårsdag. Likevel er det mange som skyter opp fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt.

For mennesker og dyreeiere som er bekymret for dyrene sine, blir det en umulig oppgave å beskytte seg, skriver de.

Alvorlige skader og brann
Ifølge overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus, Nils Bull, er det registrert cirka 250 alvorlige øyeskader de siste 16 årene grunnet bruk av fyrverkeri.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i forbindelse med feiringen 2021/2022 registrert 115 uønskede hendelser med fyrverkeri, hvorav 50 av disse gjaldt personskader. I tillegg til personskader, er det hos DSB rapportert om 149 branntilløp i Norge de siste fem årene.

Redde og skadde dyr
Fyrverkeri er en belastning for svært mange dyr, både tamme og ville. En større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5.000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri. En studie fra NMBU, viser at 23 prosent av 5.000 hunder, reagerte negativt på fyrverkeri, og har en mild til alvorlig form for lydfobi. Mange familiedyr får behandling med angstdempende preparater for å beskyttes mot fyrverkeri.

Også flere folk reagerer på skarpe lyder og lys og kan oppleve det vanskelig med oppskyting som ikke er forberedt.

Del:
Annonse