1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Monica Myrvold Berg.

Ordføreren med en inderlig takk til dere alle

Ordfører Monica Myrvold Berg har i dag lagt ut en takk til «sine» innbyggere i Drammen. Mange har hatt noen slitsomme dager og dessverre vil det komme mer vær og enda flere utfordringer. Hun åpner også for å se på måten kommunen løser ulike oppgaver.
Annonse

Denne vinteren har vært svært utfordrende for dere alle. Året ble avsluttet glatt og bratt, og nyåret kom med så store snømengder samtidig, at det ble svært krevende. Da er det også krevende å være innbygger.

Når du ikke vet om du kommer deg til eller fra jobb. Når du setter deg fast sju ganger før du i det hele tatt kommer frem og må hver gang ha hjelp til å komme løs. Når du tråkker og kravler i snø på gangfelt fordi du ikke har noe valg. Når du må gå ut i gata med hjertet i halsen eller når barn som skal på skolen må gjøre det samme.

Annonse

Når innkjørselen blir fylt igjen av snø fra brøytemannskap, at hverdagen umulig at kan gå opp og barnehagen straks stenger og du ikke aner hvordan du skal rekke det, for det er rett og slett helt umulig.

Noen kan velge å bli hjemme og ha hjemmekontor. Men svært mange av våre innbyggere har ikke noe valg. De må på jobb for blant annet å ta vare på andre. Utrykningskjøretøy må frem. Hjemmesykepleien har hatt store utfordringer med å komme fram og hjem til brukere.

Avfallshåndtering for RFD har vært en nesten umulig oppgave. Bussene har til tider ikke hatt mulighet til å være på veien. Barnehage og skolepersonell må på jobb for å ta vare på våre. Veldig mange av dere må ut for å holde Norge i gang. Tusen, tusen takk.

Bekymringene har vært store og mange, fortvilelse over situasjonen like så, også hos meg.

Vi har hatt mye snø tidligere, men snøen kan ikke brøytes vekk før den lander og det kan ikke brøytes overalt samtidig. Våre dyktige mannskaper har vært ute til alle døgnets tider, med minimal med søvn. De har stått på alt det de kan. Fordi de vet hvor viktig det er, fordi de har kunnskapen og utstyret, fordi de vet så altfor godt hva som er konsekvensene hvis det ikke gjøres. Tusen, tusen takk.

Været var meldt og det var planlagt godt, og alt av mannskap har vært ute. Kunne det vært gjort bedre og annerledes? Helt sikkert. Kunne det vært gjort andre prioriteringer, annen rekkefølge eller gjort mer samtidig på samme sted? Trolig.

Kunne det vært bedre samarbeid mellom kommune, fylke og stat? Alltid. Bør vi omprioritere i budsjettene? Bør så absolutt ses på. Er det mulig å få en oversikt over hvor det til enhver tid er brøytet, slik at vi vet hvor det er trygt å bevege seg og mulig å komme frem, slik vi i dag har med skiløypene og svært mange andre kommuner har innført? Bør vurderes.

Og alt dette skal gjøres. Her blir innspill og tilbakemeldinger fra nærutvalgene også viktig.

Men akkurat nå så ønsker jeg så inderlig å takke dere alle sammen. Takk for de medmenneskene dere er, takk for at når alt til tider kan se svært mørkt ut, så stiller dere opp for hverandre. Dere har måket snø for hverandre, dere har hjulpet andre med å handle og å komme fram. Når andre har stått fast, så har dere stilt opp med dytting av biler, selv om du vet at du da vil komme for sent. Selv om fortvilelsen har vært stor så har dere klappet for brøytemannskapet.

Det er dette som er Drammen. Når det virkelig røyner på og fortvilelsen er stor så står felleskapet sammen, og viser hvem vi er. Nemlig et varmere Drammen. Så en så inderlig takk til dere alle.

De neste dagene kommer til fortsatt være krevende. Det vil være svært glatt, og det vil igjen komme mer nedbør. Vi skal gjøre alt det vi kan for å strø og å få det så trygt som mulig. Men du, ta vare på deg selv og alle rundt deg.

Monica Myrvold Berg
Ordfører i Drammen kommune

Del: