4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gruppeleder i Senterpartiet, Kim Mogen Myhre, vil ha to barneskoler og håper de andre partiene i kommunestyret er enige med dem når saken kommer opp 18. januar.

Senterpartiet går for delt skoleløsning – uvisst om de får flertall

Øvre Eiker Senterparti ønsker fortsatt en delt løsning av Hokksund barneskole, med lokasjon på Lerberg og Loesmoen. Men om de får de andre partiene med seg er høyst usikkert. Saken skal opp til behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte 18. januar.
Annonse

Senterpartiets primærønske var i 2020 en delt løsning, noe som også var en av grunnene til at samarbeidet SP hadde med AP, SV og MDG brøyt sammen, og som gjorde at SP etterpå har sittet i mindretallsposisjon. SP mener fremdeles en delt skoleløsning er den beste.

To skoler med opptil 350 elever hver på barnetrinnet betegnes som mellomstor skole. SP mener to mellomstore skoler er en bedre løsning enn en stor skole, og det støtter opp om nærskoleprinsippet på barnetrinnet. En sentralisert barneskole på Loesmoen vil bli en av landets største, skriver partiet i en pressemelding søndag kveld.

Annonse

– Med fortsatt skole på Lerberg vil trafikkbelastningen gjennom Hokksund sentrum reduseres dersom en skole med langt mindre elevtall bygges på Loesmoen. Dette vil også være positivt i et klimaperspektiv. En delt løsning vil også lette parkeringsutfordringene og løse interessekonflikten med idretten, sier gruppeleder Kim Mogen Myhre.

Idrettsanleggene på de to stedene kan fortsette som nærmiljøanlegg og videreutvikles. Hokksund som skolekrets vil være tjent med to nærskoler inn i fremtiden, heter det i meldingen.

I budsjett og kommuneplan legges det opp til fortsatt innbyggervekst og variert boligutvikling med tilrettelegging for barnefamilier. Med framtidig barneskole på Lerberg og Loesmoen legges det bedre til rette for nærskoleprinsippet også inn i fremtiden. De demografiske prognosene fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) estimerer en jevn fordeling av elevmasse i tiden fremover på de respektive lokasjonene.

SP mener området rundt skolen på Lerberg er strategisk viktig til offentlig formål og for utviklingen av Hokksund Øst. Bevaring, utvikling og vedlikehold av eksisterende Hokksund barneskole er god klimapolitikk. Rive skolen og bygge nytt strider mot vedtatte bærekrafts mål for kommunen.

På bakgrunn av dette mener SP at det bør være barneskole både på Lerberg og på Loesmoen, skriver kommunestyregruppa til Øvre Eiker Senterparti – representert ved gruppeleder Kim Mogen Myhre.

Del: