1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sivilforsvaret tester onsdag 11. januar sine sirener for å sjekke at er i orden. Snart kommer også varsling på mobilen ved akutte hendelser.

I morgen tester Sivilforsvaret varslingsanleggene

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Etter hvert kommer også varsling på mobiltelefonen din.
Annonse

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. 

Rundt om i landet er det cirka 1.250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

Annonse

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen Jr., som er sjef for Sivilforsvaret. 

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og de reparerer de som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av litt over halvparten av befolkningen, sier Knudsen Jr.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Nødvarsel på mobil
DSB og Sivilforsvaret har sammen med politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene nylig levert en løsning for mobilbasert befolkningsvarsling.

Denne gjennomgår nå tekniske tester i utvalgte områder. I tiden fremover skal det gjennomføres en rekke informasjonsaktiviteter knyttet til dette nye mobilbaserte varslingssystemet, slik at befolkningen blir kjent med hva dette er og hvordan det skal brukes.

Befolkningsvarsling på mobil vil derfor ikke bli testet på varslingsprøven 11. januar.

Del: