28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Om det ikke er nok med det ene varselet om snø etter det andre – nå kommer det også varsel om flomfare og mye regn fra natt til søndag.

Det snør – det snør – men fra søndag skal det regne og er fare for flom

(Oppdatert kl. 14.40) Det laver bokstavelig talt ned med snø og brøytemannskapene jobber praktisk talt døgnet rundt for å få ryddet den unna. Det samme gjør alle privatpersoner som virkelig har fått fart på freseren og snøskuffa. Men natt til søndag blir det regn – mye regn.
Annonse

Og regn på frossen bakke og gjensnødde sluk betyr altså nye problemer både i trafikken og for fotgjengere. Vanninntrenging i hus er også et kjent problem ved slike væromslag.

Varsom.no har i dag sendt ut et nytt varsel på gult nivå. Og denne gangen er det altså ikke mer snø, men regn vi har i vente. Med frost i bakken, mye snø og is, så er det stor fare for overflateflom og flom i mindre bekker og småelver.

Annonse

Fare øker natt til søndag 8. januar og ventes å vare til ut på mandag morgen.

Dette er varselet fra Varsom.no:

Konsekvens
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier på grunn av overvann eller lokale oversvømmelser ved bekke- og elveløp.

Råd
Fjern snø og is som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom. Flytt verdigjenstander som står i nærheten av bekker og vannveier.

Beskrivelse
Det er frost i bakken, mye snø og is på veier og i bekker. Det ventes væromslag fra natt til søndag med snøsmelting og regn opp mot 300 moh. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann over veier som følge av tette rister, stikkrenner, og andre tette vannveier.

Det ventes ikke flom i elver, men økende vannføring og eventuell ispropper kan føre til lokale oversvømmelser i bekker og små elver.

Har sendt ut to farevarsel om is
Meteorologisk Institutt har i tillegg sendt ut varsel om regn som fryser på bakken.

Fredag kveld vil omslag til mildvær føre til ising og regn som fryser på bakken i deler av Agder.

Fra lørdag formiddag må også deler av Østlandet belage seg på vanskelige kjøreforhold og svært glatte veier.

Del:
Annonse