25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik blir det nye renseanlegget i Hokksund seende ut. Forberedelser til byggingen skjer nå i januar, men først må «kontor- og spisebrakka» rives for å gi plass til det nye anlegget.

Klart for bygging av nytt renseanlegg til 330 mill. i Hokksund

Nesten én uke på overtid ble NCC og Øvre Eiker kommune enige om de siste formuleringene i kontrakten som betyr byggingen av et nytt og topp moderne renseanlegg på Loe Bruk i Hokksund. Prislappen blir på ca. 330 mill. kroner pluss moms.
Annonse

Kontrakten skulle vært undertegnet sist onsdag, men én setning i den ga partene litt ekstra hodebry. Ingen ville undertegne slik denne setningen sto og de måtte altså bruke mange dager for å komme fram til en riktig formulering.

– Vi skal ikke ha noen ny «Follobane» her i kommunen, sa prosjektleder i Øvre Eiker, Kim Lysfjord Karlsen.

Annonse

Starer jobben i januar
På oppdrag for Øvre Eiker kommune starter NCC i januar opp arbeidet med å bygge Hokksund renseanlegg. Kontrakten har en verdi på ca. 330 mill. kroner pluss mva. Det nye renseanlegget skal etter planen ferdigstilles 1. kvartal 2025.

Kontrakten med Øvre Eiker kommune ble signert i dag etter noen dagers forsinkelse. NCC, kommunen og øvrige samarbeidspartnere har siden sist vinter jobbet sammen for å utvikle og optimalisere prosjektplanen for renseanlegget.

– Det har vært en spennende og lærerik prosess så langt, og vi gleder oss stort til å sette i gang med selve byggingen av anlegget. Dette er et viktig anlegg for å kunne ha den befolkningsutviklingen vi ønsker i kommunen, sier Kim Lysfjord Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp og kommunens prosjektleder.

– Vi vil takke Øvre Eiker kommune for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. Det har vært en meget konstruktiv og god samspillsfase siden sist vinter, som har resultert i et optimalisert prosjektforslag som vil møte kommunens behov for fremtiden. Renseanlegg er komplekse konstruksjoner, som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt, sier avdelingsleder NCC Building Viken Vest, Bjørn Kristian Hole.

Et moderne og publikumsfokusert anlegg
Nye Hokksund renseanlegget blir et moderne anlegg og får etter ferdigstillelse fordoblet sin rensekapasitet. Det er planlagt plass-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som vil sikre et godt inneklima i bygningen.

Det er også satt fokus på opplæringsmulighetene ved et slikt anlegg, som kan gjøre bygget spennende for nærmiljøet. Det er planlagt et display inn til selve renseprosessen, som vil gi innsyn i anlegget for de som ferdes langs nærliggende turstier. Den planlagte oppgraderingen vil tilrettelegge for opplæring for både voksne og barn i renseprosessen.

– Vi har hatt høyt fokus på å møte byggherrens ønsker og ideer for et slikt anlegg. Samspillsprossen har vært svært verdiskapende, og vi har fått bruke vår samlede kompetanse, sammen med kundens erfaringer. Det har resultert i ett meget sterkt konsept som nå skal bygges, sier prosjektleder i NCC Building Viken-Vest, Bao Huynh.

Høye miljøambisjoner
Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner, og prosjektet skal gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Det skal installeres varmepumpe som gjenvinner varme fra renset avløpsvann, samt solcellepaneler på tak og fasade mot sør. Prosjektet skal også legge frem et klimagassregnskap.

Hokksund renseanlegg vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess, som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning til 95 prosent. Denne oppgradering av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselva og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Anlegget er beregnet til å kunne rense avløpsvann og kloakk til 30.000 personer. Skotselv har eget renseanlegg med kapasitet til 3.900 personer og i tillegg er det noen tusen som har private løsninger. Dette gjør at det nye anlegget i Hokksund vil være stort nok de neste 30 årene hvis prognosene for befolkningsveksten holder seg.

Avtale i boks: Kommunen og NCC signerte kontrakt om nytt renseanlegg. F.v. Bao Huynh, prosjektleder i NCC, Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder, Kim Lysfjord Karlsen, prosjektleder i Øvre Eiker, ordfører Knut Kvale og konstituert kommunedirektør, Leif Arne Steingrimsen.
Del:
Annonse