17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bjørn Erik Nebell med sine to labradorer, Billy på ett år og Bruno på syv. Han ønsker ekstraordinær båndtvang på grunn av snø- og isforholdene. (Foto: Kari Nebell)

Vil ha ekstraordinær båndtvang på grunn av snø- og isforholdene

Bjørn Erik Nebell fra Darbu har lang erfaring med hunder. Nå tar han til orde for at det skal innføres en ekstraordinær båndtvang for å sikre viltet i det han beskriver som en krevende vinter med mye snø og is.
Annonse

– Jeg foreslår at det innføres ekstraordinær båndtvang i hele Øvre Eiker med ikrafttredelse umiddelbart og ikke lengre enn til 1. april 2023, da ordinær båndtvang trer i kraft. Ekstraordinær båndtvang skal avsluttes så snart forholdene tillater det, og vil bli kunngjort av kommunen i de fora den finner passende, skriver Nebell i sitt forslag som er sendt inn til Trond Bermingrud i FrP.

Han håpet at saken kunne komme opp i det ekstraordinære kommunestyret onsdag 18. januar, men forslaget kom for sent til å få en skikkelig behandling på forhånd.

Annonse

Bakgrunnen er de ekstreme snømengdene som har kommet i den senere tid, som skaper store problemer for rådyr, hjort og annet vilt. Kombinasjonen snø og regn skaper i tillegg skare som skaper ytterligere problemer, heter det i forslaget.

Vedtaket hjemles i hundeloven § 6 andre ledd punkt f, hvor det åpner for ekstraordinær båndtvang «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.»

Får positivt svar
På det ekstraordinære møtet er det kun to saker. Den ene er bygging av ny Hokksund Barneskole og den andre er ansettelsen av ny kommunedirektør. Her er konstituert kommunedirektør, Leif Arne Steingrimsen, innstilt av ansettelsesutvalget og vil med all sannsynlighet få denne jobben etter Trude Andresen, som sluttet i fjor høst.

– Det kommunestyremøte du refererer til den 18. januar er et ekstramøte ang. Hokksund Barneskole, og dessuten går innkalling til det møtet ut i disse dager. Så jeg fikk beskjed om å fremme denne saken som et representantforslag på første ordinære kommunestyremøte, som er den 8. februar. Så hvis det høres greit ut for deg, Bjørn Erik, så vil jeg med glede skrive et representantforslag og sende det over til politisk sekretariat, skriver Trond Bermingrud i et tilsvar til Nebell.

Del:
Annonse