8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Inger-Tone Nikkerud i Utdanningsforbundet.

Ny skole på Loesmoen – Utdanningsforbundet bekymret for omkamper

MENINGER: Det er snart tre år siden det ble bestemt at ny Hokksund barneskole skulle bygges på Loesmoen. I forkant av beslutningen var det mange diskusjoner og debatter.
Annonse

Det ble satt ned et Oppgaveutvalg og de politiske partiene hadde mange runder før de bestemte seg. Befolkningen hadde også mulighet til å uttale seg. Skole engasjerer, men det var en god prosess i forkant som førte til den endelige flertallsbeslutningen.

Vi i Utdanningsforbundet Øvre Eiker overlot til det enkelte medlem å ta del i diskusjonen den gang, men vi kom på banen når avgjørelsen var tatt.

Annonse

Mange flinke folk i kommunen har jobbet med prosjektet og Skanska er entreprenøren som nå har fått anbudet. Kommunen har brukt mange ressurser for å få til dette, og lærerne ved Hokksund barneskole har kommet med innspill. Med andre ord, prosessen så langt har gått veldig bra. Dette har vært en «gladsak».

Men så kommer omkampene, både fra Senterpartiet, Venstre og den lokale entreprenøren Partum (som har økonomiske interesser). De jobber fortsatt for to skoler. Høyre som hele tiden har jobbet for en skole på Loesmoen, har gått i tenkeboksen og vurderer flere byggetrinn.

Vurderer Høyre også to skoler? Det nærmer seg ny valgkamp, er det grunnen? Av de største partiene, så er det bare Arbeiderpartiet som sier de står på det som er bestemt. Vi mener at de politiske partiene ikke kan vingle sånn. Det går ikke an å ta disse omkamper hele tiden. Det er rett og slett sløsing med kommunens allerede trange budsjetter.

Her er noen av våre hovedargumenter for å bygge hele den nye skolen med en gang:
• Prosessen har pågått i snart tre år. Nå blir det viktig å komme i gang med bygging av hele skolen. Vi har verken tid eller råd til å utsette dette.

• Argumentet med at det blir for dyrt, holder ikke. Kommunen har mottatt et anbud innenfor de fastsatte økonomiske rammene, så vi mener dette ikke er noe argument.

• Dagens skolestruktur er allerede krevende. For å skape gode driftsbudsjetter for alle skolene er det derfor viktig at vi beholder antall skoler vi har pr. i dag og ikke utvider den med flere skolebygg.

• To skolebygg i Hokksund vil bli et fordyrende element. Vedlikehold av det gamle bygget samt å bygge en ny skole, vil overstige investeringsbudsjettet til å bygge en skole.

• Hokksund barneskole er i svært dårlig forfatning og ventilasjonen er elendig.

Det kreves store investeringer for å få den gamle skolen til å fungere optimalt. Dette er en stor bedrift med mange ansatte (100 stk.) som bidrar til samfunnet og lokalmiljøet. Da må arbeidsvilkårene til de ansatte være gode, slik at vi ikke mister ansatte i byggeperioden. Ikke minst siden det å få tak i gode lærere allerede er vanskelig. Lærerne har et stort og godt profesjonsfelleskap som de vil beholde.

• Hvor mange millioner skal brukes til å oppgradere skolen der den er i dag hvis vi skal ha to skoler? Hvor skal elevene gå hvis dagens skole skal oppgraderes? Skal de busses til Skotselv skole?

Vi er bekymret for at alle disse omkampene vil føre til store forsinkelser. Til syvende og sist går dette utover elevens læring. Vi håper politikerne tar til fornuft på det ekstraordinære kommunestyremøtet i neste uke. Det kommunale foretaket har vært veldig tydelige i sin innstilling. De råder kommunen til å bygge hele skolen på Loesmoen med en gang, og de har meget god begrunnelser for dette. Nå må politikerne gå for det de bestemte for snart tre år siden.

Vennlig hilsen
Inger-Tone Nikkerud
leder av Utdanningsforbundet Øvre Eiker

Del: