4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hanne Lyngaas – leder av Øvre Eiker idrettsråd.

Svømmehall – er ikke det også et klasserom?

MENINGER: Øvre Eiker idrettsråd har gjennom de siste ukene sett hvordan idrettsflater på Lerberg og Loesmoen har blitt løftet fram i pressen rundt saken om skolebygging i kommunen vår. Det jobbes med å ta fram gode valg og beslutninger for nåtiden og framtidens innbyggere i Øvre Eiker kommune innbyggere og kommunens økonomiske evne til å bære dem.
Annonse

Øvre Eiker idrettsråd har vært gjennom et konstruktivt samarbeid de siste to årene med prosjektleder og den øvrige kommuneadministrasjon. Vi har invitert inn til åpne møter med politikere og fått til et godt grunnlag for en bra utvikling av idrett og aktivitetsflater for organiserte og uorganiserte flater på Loesmoen. Dette har vært en bra prosess med bruk av god kompetanse om idrett- og andre flater fra både idrettsråd og kommuneadministrasjonen.

Våre innspill i prosessen på fleksible løsninger for mer bruk og innspill til romdeling slik at idrett og foreningsliv kan benytte store deler av skoleanlegg til overnatting eller annet type sosiale tilstelninger har vært hørt. For idrett og annen organisert aktivitet er arrangementer med tilleggsflater som gjør det mulig å tilby overnatting en økonomisk bærebjelke for slike arrangementet.

Annonse

Videre er vi godt fornøyd med den løsningen som nå ligger inn i prosjektet på stor flerbrukshall og dette pålagte «klasserommet» for fysisk aktivitet. Den nye hallflaten vil øke tilgjengeligheten på hallkapasitet til et bredere utvalg hallidretter i dag samt øke kapasiteten på dagtid for målgrupper som i dag står i kø for å kunne benytte hallaktivitet på dag og kveldstid.

Spesielt med tanke på den økende prosentvise eldre befolkingen i Øvre Eiker de neste årene, ser vi at dette vil gi gode muligheter for økte tilbud utover hva vi kan få til i dag. Øvre Eiker er en av kommune med lavest dekning på hallkapasitet i Viken idrettskrets målt opp mot antall innbyggere.

Videre har Øvre Eiker idrettsråd hadde gode prosesser for innspill av sikkert utemiljø og fått endret adgangsmulighet til Hokksund fotballhall i prosjektet. Det er gitt innspill på forslag til skolens pålagte utemiljø og rom for å mer å bruke eksisterende tilbud som finnes og skape nye helårsmuligheter. Et av forslagene er å bygge kupert gangsti rundt skolen slik at vi enkelt kan benytte denne på vinteren for enkel skigåing, rulleski om sommeren og en spennende gangvei med oppgaver  underveis om sommeren. Øvre Eiker idrettsråd syntes vi har hatt gode samtaler og prosesser for uteområdet og ser fram til videre utvikling av uteområdet.

Men Øvre Eiker idrettsråd noterer seg at skoleutbyggingens planer slik det framkommer i dag mangler et viktig pålagt «klasserom». Svømmehallen. Svømmehallen ligger i dag som en opsjon og vi stiller oss spørsmålet. Hvordan har kommuneadministrasjonen tenkt å innfri kravet som ligger i skolen ved å basere seg på bruk av dagens 50 år gamle svømmehall de neste årene?

Øvre Eiker idrettsråd er godt kjent med at det foreligger store investeringer for å holde svømmehallen åpen de de neste årene.

Detaljerte krav til svømmeferdigheter er nedfelt som en del av kommunens lovpålagte KRAV og ikke frivillige kompetansemål etter 4. trinn og opp til etter 10. trinn. Dette er krav fra utdanningsdirektoratet. (kilde: udir.no) Vi stiller oss spørsmålet… hva skjer om vi ikke tar med svømmehallen i utbyggingen nå. Åpnes det en ny skole, idrettshall og uteområdet på Loesmoen i 2025, med en gammel svømmehall på rådhuset, som må stenges da den ikke lenger kan «flikkes» på for å holde åpen?

Svømming som idrettsgren og fritidsaktivitet er ikke bare en viktig treningsarena og et virkemiddel til å mestre svømming. Vi i Øvre Eiker idrettsråd mener gode svømmeferdigheter er inngangsnøkkelen til å mestre mange friluftsaktiviteter og egenorganiserte aktiviteter som kano og kajakk padling, bading og fisking for å nevne noen.

Øvre Eiker kommune har nettopp mange av disse tilgjengelige fritids- og aktivitetstilbudene tett inntil innbyggerne og vi ønsker å kunne se så mange som mulig benytte disse tilbudene i framtiden med gode svømmeferdigheter. 

Øvre Eiker svømmeklubb har meldt oss om betydelig økt antall deltakere på svømmekurs fra både unge og eldre. Videre er gode svømmeanlegg viktige anlegg for den deler av befolkningen som har ledd og muskel plager for rehabilitering. Med dagens økende befolkningsantall i Øvre Eiker vil dette behovet også øke i framtiden.

Øvre Eiker idrettsråd oppfordrer, læreforbundet, politikere og kommuneadministrasjon til å ta med det utelatte pålagte klasserommet «svømmehallen» inn i prosjektet skoleutbyggingen på Loesmoen. På denne måten sikrer vi  at innbyggere i Øvre Eiker kommune får et godt tilbud i skolen, fritiden, som idrett og rehabiliterings arena nå og de neste 30-50 årene.

Vennlig hilsen
Hanne Lyngaas
Øvre Eiker idrettsråd

Del: