22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker Musikkorps vartet opp med en festkonsert i Kultursalen på HUS søndag kveld. Her var det også opera, Øvre Eiker Skolekorps og sanggruppen De Madrigale.

Prisdryss til ildsjeler under storstilt nyttårskonsert

Det ble delt ut en rekke priser under gårsdagens nyttårskonsert i regi av Øvre Eiker Musikkorps og Øvre Eiker kommune. Men det ble også en stor musikalsk opplevelse med et variert spekter fra opera til skolekorps.
Annonse

Nyttårskonserten var en årlig foreteelse inntil koronaen slo til. Der var derfor ekstra gledelig for Øvre Eiker Musikkorps å kunne ønske velkommen til en nesten fullsatt kultursal søndag ettermiddag og kveld.

Selve konserten og det musikalske vil bli omhandlet i egen sak her på Eikernytt.no, men det var også mange andre som sto i spotlyset denne kvelden.

Annonse

Det ble nemlig delt ut priser og et stipend i regi av kommunen for de to siste årene.

Knut Kolberg i en av mange kostymer denne kvelden. Han styrte showet som konferansier og «moromann» – en rolle han er skapt til.

Det er Kulturutvalget i kommunen som har bestemt hvem som skal få disse prisene og for 2021 var det Hans Roar Bakken som fikk kulturprisen.

Her er komiteens begrunnelse:
En som bokstavelig talt har satt Eiker på kartet, er Hans Roar Bakken.

Hans Roar er en bauta innenfor orienteringssporten med lang fartstid, glimt i øyet, retningssans, kondisjon og stor nøyaktighet. Fremdeles er han en av de mest aktive i Eiker o-lag, som leder av teknisk utvalg, kartansvarlig og løpsarrangør. Nå er han klubbens og kretsens læremester og mentor innenfor de mange ulike sidene ved o-sporten.

Det hele startet høsten 1960, og mange mil har blitt løpt på kryss og tvers i skogen siden den tid. Ved siden av å selv være en habil O-løper, har Hans Roar har vært med på å arrangere mange konkurranseløp i både sprint, mellomdistanse, langdistanse, stafett og nattorientering.

Løp som bør nevnes særskilt i denne forbindelse er:

• Nordisk mesterskap i 1965 – som ble det virkelige gjennombruddet for orientering som idrett, VM på Kongsberg og Eiker i 1978, NM-uka i 1994, O-festivalen i 2004 fra Myremoen travbane og sist men slett ikke minst: Eikerløpene som arrangeres hvert eneste år.

Orientering i Eikerbygdene hadde ikke vært mulig uten oppdaterte kart, og Hans Roar er den vi alle kan takke for at kartene blir synfart og oppdatert. Hans Roar har gjort det mulig for både innbyggere og besøkende å løpe orientering, delta på turorientering og gå på stolpejakt.

Øvre Eiker kommunes kulturpris 2021 tildeles Hans Roar Bakken som en anerkjennelse og takk for særlig fremragende innsats for orienteringssporten.

Hans Roar Bakken fikk kulturprisen for 2021 for sitt utrettelige arbeid for orienteringssporten i Øvre Eiker av ordfører Knut Kvale under gårsdagens nyttårskonsert.

Pris til Reidun Bollerud og Knut Lande
Kulturprisen for 2022 ble Reidun Bollerud og Knut Lande.

Her er komiteens begrunnelse:
Reidun Bollerud og Knut Lande har vist en særlig fremragende innsats på kulturfeltet i kommunen; spesielt gjennom bevaring og formidling av Fiskum gamle kirke.

Reidun Bollerud er en kulturinstitusjon i seg selv, og har vært engasjert i Fiskum gamle kirke i 25 år. Hun har hatt ansvar for tilsyn av bygget, vært drivkraft i konserter, kulturarrangement og hatt utallige omvisninger. Hun har hatt ansvar for inventar og utstyr i kirken, og hun lagde nylig en helt ny alterduk til kirken. I tillegg har hun vært primus motor for Fiskum middelalderdager. 

I tillegg til kulturminnearbeidet rundt Fiskum gamle kirke, har Reidun vært en unik og viktig bidragsyter for i kulturlivet i Øvre Eiker, og særlig i Vestfossen. Hun engasjerte seg langt utover ordinær jobb da hun var tilsatt ved kulturkontoret og Vestfossen flerbrukshall. Da TV-serien «Hjem» ble spilt inn i Vestfossen, hadde hun en nøkkelrolle.

Knut Lande har vært engasjert i arbeidet med Fiskum gamle kirke i 40 år. Som en drivkraft i vedlikeholdsarbeidet av kirkebygget, har han holdt gravplassen og området rundt gamlekirken i stand.

Ved siden av det viktige vedlikeholdsarbeid har Knut hatt utallige omvisninger i Fiskum gamle kirke, for skoleklasser og andre interesserte lokalt, og for mange tilreisende enkeltpersoner og grupper.

Knut har bidratt til å sette Fiskum på kartet, og han har sørget for at det er etablert et lite «museum» i kirkens sakristi hvor for eksempel gravminner fra Eidsfoss jernverk vises.

Knut har alltid vært samfunnsengasjert, både som folkevalgt og tillitsvalgt i mange lag og foreninger. Han er blitt mye brukt som historieforteller i skolen og kommunen for øvrig. Han sitter på mye kompetanse om Øvre Eikers historie i tillegg til å være er en god formidler.

Øvre Eiker kommunes kulturpris 2022 tildeles Reidun Bollerud og Knut Lande som en anerkjennelse og takk for deres felles engasjement og arbeid for Fiskum gamle kirke.

Reidun Bollerud og Knut Lande ble tildelt Kulturprisen for 2022 for sin innsats blant annet ved Fiskum Gamle Kirke.

Fikk 60.000 i kulturstipend
Kommunens Kunstnerstipend for 2022 ble tildelt Andreas Amble. Øvre Eiker kommunes kunstnerstipend er en helt ny ordning og deles nå ut for aller første gang. Målet er at kunstnerstipendet skal bidra til et levende og aktivt visuelt kunstmiljø i Øvre Eiker.

Stipendet er på kroner 60.000 og vurderes av en fagjury før Kulturprisutvalget gjør den endelige beslutningen om hvem som skal vinne. I 2022 kom det inn mange gode søknader om kunstnerstipend. Men det var særlig en søknad som utmerket seg.

Andreas Amble er en aktiv billedkunstner med atelier på Arena Vestfossen. I tillegg driver han galleriet Public Support, lokalisert samme sted.

Her er utvalgets begrunnelse:
Andreas er utdannet på to av Europas fremste kunstakademi, henholdsvis kunsthøgskolen i Malmø og kunsthøgskolen i Frankfurt. I tillegg til den formelle utdanningen har han vært assistent og lærling for noen av verdens mest innflytelsesrike kunstnere.

Etter flere år i utlandet med studier og kunstproduksjon, satte han kursen hjem til Norge i 2019. Selv om han er fra Dombås valgte han å etablere seg med studio og verksted i Vestfossen.

Det var ikke tilfeldig at Andreas valgte Vestfossen. I Vestfossen fant han gode verksteder, et levende og aktivt kunstnermiljø, et veldig aktivt forenings- og frivillighetsliv, gode håndverkere og gode naboer. Andreas sin ambisjon er å etablere seg som samtidskunstner av internasjonalt format og samtidig bidra til å skape et levende samtidskunstmiljø i Vestfossen og Øvre Eiker.

Andreas Amble sitt kunstnerskap kjennetegnes av kontraster og møtepunkter. Han skaper kunst i møtepunktet mellom maleri og skulptur og kombinerer gamle håndverksteknikker og moderne samtidskunstteknikker.

Både Andreas som person og hans kunstneriske produksjon står på mange måter med én fot i den urbane og internasjonale samtidigkunstscenen og én fot i grender og tettsteder som Vestfossen og Dombås. 

De neste årene blir travle for Andreas Amble. Samtidig som han skal videreutvikle sitt verksted og sitt galleri i Vestfossen, har han fått store internasjonale utstillingsoppdrag. I år skal han ha utstilling i Malmø, Frankfurt og Oslo og neste år går turen til Paris og Køln.

I tillegg til dette skal han arrangere en åpen dag på sitt verksted og galleri i Arena Vestfossen og han skal presentere seg og sin kunst på et arrangement på Øvre Eiker bibliotek til høsten.

Øvre Eiker kommunes kunstnerstipend 2022 tildeles Andreas Amble.

Andreas Amble har etablert seg med eget studio i Arena Vestfossen. I går fikk han 60.000 kroner i stipend for å utvikle virksomheten sin her.

To tilgjengelighets- og inkluderingspriser
Tilgjengelighets- og inkluderingsprisen 2022 ble tildelt IF Eiker kvikk og Tor Ivar Olsen fra Skotselv.

Her er begrunnelsen fra Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser:

IF Eiker kvikk
Eiker kvikk tildeles prisen for å være et idrettslag som virkelig legger til rette for bygdas barn og ungdom i det daglige, og spesielt med sitt arrangement av Sommer-kvikk. Tilbudet var tilrettelagt for alle, og da de 200 plassene ble revet bort valgte klubben å utvide tilbudet slik at alle fikk delta. Arrangementet engasjerte også ungdom som fikk sommerjobb med å organisere aktiviteter. Eiker-kvikk legger ned utallige dugnadstimer for å legge til rette for bygdas barn og ungdom og er en samlingsplass med et klubbhus som «alltid» er åpent og hvor det er mulig å låne utstyr.

Tone Nordli tok imot prisen på vegne av Eiker Kvikk. En viktig anerkjennelse mente hun selv om det ikke var så mye penger til nye tiltak.

Tor Ivar Olsen
Tor Ivar Olsen tildeles prisen for sitt engasjement med ake- og slalåmbakken i Skotselv. Gjennom sitt frivillige arbeid skaper han en plass, hvor alle unger uansett alder, fysiske eller psykiske forutsetninger får mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene på «nedoverski» samt ha en tumleplass for lek med akebrett m.m.

Tor Ivar er både drifts- og dugnadssjef, og legger ned utallige timer både sommer og vinter for å klargjøre, preppe og vedlikeholde bakken. Når snøkanonene er i drift overvåker han snøproduksjonen både dag og natt. Tor Ivar er kompromissløs når det gjelder sikkerhet i bakken, og videoovervåker bakken også når den er i bruk. Tor Ivar er en ildsjel som bidrar til en møteplass for alle, og er med på å forhindre utenforskap.

Tor Ivar Olsen får her prisen for sitt mangeårige arbeid med slalåmbakken i Skotselv. Dette er blitt et meget populært tilbud for store og små.
Del:
Annonse