28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vigdis Bollerud står i fare for å miste barndomshjemmet sitt. Nå kjemper hun på mange fronter for å stoppe salget og får sterk støtte av venner og kjente som har startet en spleis.

Kjemper for retten til farsarven – nå skal huset selges på tvangssalg

Vigdis Bollerud fra Darbu kjemper en innbitt kamp for å beholde huset hun bor i og som hun arvet fra sin far. Søndag er det første visning etter at Eiendomsmegler Krogsveen fikk oppdraget med å selge huset. Nå har vennene hennes engasjert seg og startet en spleis for å hjelpe henne med advokatutgiftene.
Annonse

Under tittelen «Dugnad for rettferdighet og rettsikkerhet» har venner av Vigdis Bollerud startet spleisen og allerede etter kort tid kommer det inn en betydelig sum som skal hjelpe henne til å dekke advokatutgifter mm etter en langvarig kamp mot ekssamboeren sin.

Lang og bitter strid
Etter nærmere 10 års samboerskap skulle paret gifte seg, men i oktober 2015 skar forholdet seg og samboeren flyttet ut. Ifølge Bollerud var det da det kom for en dag at han hadde sendt et skjøte, de tidligere hadde undertegnet under forutsetning av å skulle gifte seg, til tinglysning hos Kartverket. Dette skulle være en sikkerhet for en ny driftsbygning på eiendommen. Denne ble aldri bygget.

Annonse

Bollerud forklarer at skjøtet, med en eiendomsverdi på kun 245.000 totalt, lå og skulle forbli i en bankboks til de hadde giftet seg, men det skjedde altså ikke.

– Jeg ante ingenting om at dette var sendt til tinglysning og ekssamboeren må ha hatt hjelp i kommunen for å få dette gjennom hos Kartverket. Ikke noe bygg er verdt så lite som 245.000 kroner, sier Vigdis Bollerud til Eikernytt.no.

Ifølge Bollerud viste skjøtet også å inneholde feil. I grunnboka var det blant annet tegnet inn en kjellerstue og et inngangsparti som aldri er blitt bygget. Bollerud mener Kartverket har et selvstendig ansvar for å sjekke at alt er riktig ved en slik tinglysning og mener det burde ringt noen varselklokker med den lave summen som var satt. Hun har derfor anmeldt Kartverket.

Ifølge mannens advokat, Borgar Veiding, har ikke den lave summen i skjøtet noe med svindel å gjøre, men en feil med hensyn til avgiftsgrunnlaget. Advokaten sier også at Bollerud underslår det faktum at det var hun selv som utferdiget et skjøte i 2009 i henhold til samboeravtalen mellom partene.

Veiding mener Bollerud kommer med en rekke grove, falske og udokumenterte påstander i strid med en rettskraftig dom og viser til at det i lagmannsrettens dom er grundig gjort rede for hvorfor Bollerud ikke fikk gehør for at hun eide boligen alene.

Har tapt i retten
Eiendommen Vigdis Bollerud arvet etter sin far, er nå begjært solgt på tvangssalg av ekssamboeren ettersom han mener det ikke er mulig å komme til en enighet om prisen. Han er tilbudt halvparten av taksten med 2.450.000 gitt i 2015. Fredag i forrige uke ble eiendommen lagt ut for salg med en prisantydning på hele 4.950.000 kroner pluss omkostninger.

Bollerud tok saken til retten i 2019, men tapte søksmålet. Retten slo fast at begge hadde 50 prosents eierandel til boligen etter et langt samboerskap. En aksjepost i Sølvberget Sikkerhet AS, ble også fastsatt av retten til 20 prosent. Utover det ble ekssamboeren frifunnet.

Det betydde at Vigdis Bollerud ble dømt til å betale ekssamboerens advokatkostnader på hele 423.625 kroner samt husleie til ham med til sammen 183.500 kroner. Dommen ble avsagt 6. februar i 2019.

Denne dommen ble anket til lagmannsretten og også den kom til samme konklusjon som tingretten. Det betyr enda høyere utgifter for Vigdis Bollerud med en ny regning på hele 452.449 kroner. I tillegg kommer kostander til egen advokat med nesten 690.000 kroner.

Lagmannsrettens dom, som er den som er rettskraftig, er knusende lesing for Bollerud. Hun verken kan eller vil forstå hvordan ekssamboeren har greid å få eiendomsretten til halve boligen de bodde i gjennom en årrekke.

Oslo etterforsker nå saken
Riksadvokaten har nå sendt hele saken rundt skjøtet til Oslo statsadvokatembeter og bedt dem etterforske denne. Dette med bakgrunn i at Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter kan anses som inhabile i saken med bakgrunn i både ansettelsesforhold og tidligere håndtering av saken. Det er nå Oslo politidistrikt som skal etterforske denne og eventuelle fremtidige saker fra Vigdis Bollerud.

Hva som vil komme ut av denne etterforskningen er for tidlig å si nå, men Bollerud håper å kunne stoppe tvangssalget som Eiendomsmegler Krogsveen har fått i oppdrag å utføre. Men før forrige helg ble huset lagt ut for salg på Krogsveens nettsider og førstkommende søndag er det visning.

Tas opp politisk

Flere politikere på Stortinget har fått med seg denne saken, og Vigdis Bollerud var for kort tid siden inne på Stortinget for å orientere blant annet representanter for Fremskrittspartiet. Hva som kommer ut av dette møtet, er for tidlig å si, men det pågår nå en debatt om hvordan håndteringen av varslingssaker i det offentlige skal skje og spesielt i politiet. Flere politifolk har som kjent blitt sparket etter å ha varslet om kritikkverdige forhold.

Bollerud har rettet kritikk mot flere navngitte tjenestemenn og kvinner i Sør-Øst politidistrikt og har fått støtte fra tidligere erfarne politifolk. Hun har også fått støtte fra eiendomsbesittere i distriktet som mener Krogsveen burde trekke oppdraget fra markedet inntil det er kommet en endelig avklaring, til tross for dommen i lagmannsretten.

Frontalangrep på Facebook
Vigdis Bollerud har gjennom en rekke innlegg på Facebook lagt fram sin sak og gått til frontalangrep på ekssamboeren. Dette startet etter at ekssamboeren hadde varslet på egen facbookside om at eiendommen snart kom for salg. Hun har fått massiv støtte fra et stort antall personer – både her i området og ellers i landet. Hun er nemlig ikke den eneste som har havnet i en slik situasjon.

Truer med søkmål
Advokat Borgar Veiding mener denne saken ikke har noe i mediene å gjøre og truer Eikernytt.no med et eventuelt søksmål i etterkant av publiseringen.

Del:
Annonse