23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var relativt få alvorlige ulykker i januar, men forholdsvis mange der personbil møter tungbil. (Foto: Henriette Erken Busterud, SVV)

Mange møteulykker mellom personbil og tungbil i januar

Seks personer omkom i januar-trafikken. Fire i møte med tungbil. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå med årene før pandemien. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for januar.
Annonse

– Det var relativt få alvorlige ulykker i januar, men forholdsvis mange der personbil møter tungbil. Det er sjeldent at tungbilsjåførene er årsak til slike ulykker, men de blir sterkt berørt. Mange orker ikke å fortsette som sjåfør etter en slik opplevelse, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Hun maner til aktsomhet blant alle trafikanter på krevende vinterveier, og lover at vegvesenet skal fortsette å gjøre forholdene best mulig for trafikantene.

Annonse

Få drepte sammenlignet med tidligere år
Januar 2023 er en «normalmåned» i trafikksikkerhetssammenheng. De siste 10 årene har tallene vekslet mellom 13 og to omkomne i årets første måned.

– Selv om seks drepte er seks for mye, ser vi at dødstallene ligger på samme lave nivå som før pandemien. Det er ingen sovepute. Men etter et krevende 2022, er det godt å se at vi igjen er på rett vei mot nullvisjonen uten drepte og hardt skadde i trafikken, sier Ranes.

Flest omkomne i Rogaland
Blant fylkene er det Rogaland, med to døde, som har flest omkomne den første måneden av 2023. Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken har én omkommet i trafikken hver.

Det er ingen er døde på veiene i de andre fylkene så langt i år.

I tillegg til de fire møteulykkene med tungbil, var det én fotgjengerulykke og én ulykke der en ung mann kjørte av veien i Rogaland.

Året startet med krevende føre og flinke trafikanter
Til tross for at januar har budt på vanskelige kjøreforhold med utallige temperaturskifter og glatte veier i flere deler av landet, er det ikke flere dødsulykker enn vanlig.

– Jeg vil berømme bilførerne for at de stort sett kjører etter forholdene og har oppmerksomheten på veien, sier Ranes.

– Dette er atferd som redder liv, sier hun og oppfordrer fotgjengerne til å huske at selv om dagene blir lysere, må vi ha refleksen med oss i noen måneder til.

Del:
Annonse