16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Årets tema for seksualundervisningen i «Uke 6» er samtykke.

SAMTYKKE: Straks klart for en hel uke med seksualitetsundervisning

Da er det straks klart for den årlige uka med seksualitetsundervisning i den norske skolen. Årets tema kunne ikke være mer dagsaktuelt, i år står «samtykke» på timeplanen i «Uke 6».
Annonse

Hvert år arrangerer foreningen Sex og Politikk en egen kampanjeuke for å løfte fram undervisningsmateriellet «Uke 6». Materiellet er det mest brukte på norske skoler. De to siste årene har mer enn 50 prosent av norske grunnskoler tatt i bruk materiellet.

I årets kampanjeuke rettes det søkelys på et dagsaktuelt tema: Samtykke. #læromsamtykke. I foreningens spørreundersøkelse over hva lærere ønsket å fokusere på, var dette temaet det viktigste for mange.

Annonse

Samtykkekultur bygges tidlig, og klasserom og skolegårder er ypperlige arenaer for å lære om og øve på dette. Akkurat som med matematikk eller svømming, trenger vi å lære om samtykke og egne og andres grenser.

Det gjelder å starte tidlig. Samtykke dreier seg i all vesentlighet om grenser, og ifølge lærerplanen skal elever allerede fra første klasse lære om egne, samt hvordan de kan respektere andres grenser. Senere i utdanningsløpet skal elevene få kunnskap om seksuelle overgrep, grenser og respekt, samt konkrete verktøy til hvordan de kan ivareta egne og respektere andres grenser.

Se video her:

– Om elevene har arbeidet med respekt, grenser og samtykke i klasserommet med en trygg voksen, mener vi at de vil møte utfordrende situasjoner bedre forberedt enn om de må stå i det alene, forklarer lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk, Vilde Graff Senje.

– Samtykke handler ikke bare om å samtykke til sex eller seksuelle handlinger, samtykkekompetanse er relevant i lek, på nett, i spill og på fest. Det er nyttig i alle livets faser, og er unektelig en essensiell del av livsmestring, utdyper Senje.

Straffelovrådet og skoleelevene
Temaet er ytterligere aktualisert ved at Straffelovrådet på tampen av 2022 presenterte sine forslag til endringer av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Her foreslåes nye samtykkebestemmelser som viktigste endring i forslaget til revideringer.

Straffelovrådets utredning tar også til orde for en endring i seksuell lavalder. Mange elever kan ha sett overskrifter og nettsaker om temaet, og kan derfor ha mange spørsmål. Da er Uke 6-kampanjen 2023 perfekt som utgangspunkt for gode refleksjoner.

Teamleder Vilde Graff Senje i Sex og Politikk. (Foto: Jo Michael Studio)
Del:
Annonse