17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Arbeidsledighet øker igjen sier Inger Anne Speilberg.

Nå øker arbeidsledigheten i Drammen og Øvre Eiker

Ikke uventet øker nå arbeidsledigheten igjen og i Drammen ble det 170 flere ledige i januar og i Øvre Eiker 68 flere. I Vest-Viken er det nå 4.613 helt ledige i tillegg til 1.111 personer på ulike tiltak.
Annonse

Det viser Nav sin statistikk for januar som ble offentliggjort i dag. Den viser også at det nå er en økning i samtlige kommuner i Vest-Viken, med unntak av Flå. Her var det én som hadde fått seg jobb i januar, men kommunen har kun seks ledige.

7.333 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken i januar
I januar var 7.333 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.613 personer registrert som helt ledige i januar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.724 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.609 personer registrert som delvis ledige.

I Drammen er det nå 1.248 helt ledige og det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 170 fra måneden før, men 505 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 330 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

I Øvre Eiker er det også en økning med 68 personer og kommunen har nå 196 helt ledige. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er nå tre flere ledige enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 74 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak.


Færre ledige stillinger
I Vest-Viken registrerte Nav 4.716 nye ledige stillinger i januar. Det er 11 prosent færre enn på samme tid i fjor. 1.274 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg.

– Antall ledige øker som vanlig i januar, og det er også en markant økning i antall permitterte, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

De permitterte som er registrert som helt ledige i Vest-Viken har økt med 60 prosent siden desember.

– Vi ser spesielt at det er en økning i permitterte innen bygg og anleggsbransjen, der 29 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, sier Speilberg.

Ledighet etter bransje
Nav ser en nedgang i ledigheten i nesten alle bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige er det innen reiseliv og transport med 437 personer (- 51 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 279 personer (- 38 prosent) og butikk- og salgsarbeid med 209 personer (- 33 prosent). Innen jordbruk, skogbruk og fiske ser vi en liten økning på 6 personer (+ 6 prosent).

Bygg og anlegg er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i januar, med 703 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (678 personer), serviceyrker og annet arbeid (451 personer), butikk- og salgsarbeid (425 personer) og reiseliv og transport (418 personer).

Del:
Annonse