19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er her på gamle Øvre Eiker stadion at det skal bygges boliger av ulik sort med et variert omsorgstilbud. Nå starter planleggingen for fullt. (Foto: Google)

Øvre Eiker stadion blir «Eikerløkka» – skal bli et godt nabolag

Enerhaugen arkitektkontor har fått i oppdrag av kommunen å lage en konseptutredning for prosjektet «Eikerløkka», tidligere Øvre Eiker stadion. Området skal utvikles som et boligområde basert på ideen om det gode nabolag, og mål om sosial bærekraft.
Annonse

Tomta på Øvre Eiker stadion er i dag eid av Øvre Eiker kommune. Den skal selges ferdig regulert og med klare krav til utforming av et godt nabolag. Planen er at tomta skal legges ut for salg i 2024 til en privat utbygger. Reguleringsplan og kontraktsvilkår vil være viktige verktøy for å oppnå formålet med prosjektet, skriver kommunen på sine nettsider.

Innspillfase
Enerhaugen arkitektkontor skal levere konseptutredningen i juni 2023. Etter planen får kommunestyret konseptutredningen til behandling i kommunestyremøtet 14. juni 2023, slik at de kan velge konsept. Som en del av prosessen, skal arkitektfirmaet innhente innspill fra interessentgrupper som naboer, næringsliv, byutvalg med flere.

Annonse

Å bygge boliger som gir gode nabolag, innebærer blant annet boliger som er tilrettelagte for alle livsfaser og -situasjoner, men også å ha flere typer boliger i samme område, fellesarealer og ulike funksjoner.

Arbeidslogo for Eikerløkka fra Enerhaugen arkitektkontor.

Spennende å se mulighetene
Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Susanne Vist, gleder seg til å jobbe med prosjektet og Enerhaugen Arkitektkontor. Vi har lagt stor vekt på medvirkningsarbeidet, som vil gi oss viktig innsikt og være en del av kunnskapsgrunnlaget.

Hun mener det blir interessant å se hvordan utformingen blir når prosjektet blir mer konkret.

– Jeg håper og tror vi kan lykkes med noe som både har en god fysisk utforming og faktisk blir et godt nabolag og område å bo i. Da kan området også få positive ringvirkninger for Hokksund og Øvre Eiker, sier hun.

Også kommunalsjef for helse og velferd, Kari Hesselberg, følger prosessen tett.

– Jeg synes det er spennende å se mulighetene framover for Eikerløkka med så fin plassering i Hokksund. Her skal det bli plass til innbyggere med ulike behov, både unge og eldre. Så jeg gleder meg til å få være med i prosessen, og jeg håper mange vil engasjere seg i utviklingen av dette området.

Del:
Annonse