26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker, synes det er merkelig at bompengene settes så høyt at folk ikke har råd til å kjøre her, noe som går ut over trafikksikkerheten.

Bilistene med dårligst råd rammes knallhardt av kostnadsøkninger

Folk med anstrengt økonomi har minst forståelsen for bompengeordninger, kjører flest omveier for å slippe bompenger og har måtte kutte fritidsaktiviteter på grunn av bompenger. Nå roper Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) varsko for det de mener er et klasseskille i veitrafikken.
Annonse

I 2022 ble det krevd inn 13,1 milliarder i bompenger i Norge. I år kan tallet komme så høyt som 16 milliarder, viser samferdselsdepartementets egne tall. Fra 2021 til 2022 økte gjennomsnittlige bensinpriser med 32 prosent og dieselprisene med 40 prosent. I en nasjonal spørreundersøkelse Infact har gjort på oppdrag fra KNA, er forskjellene store mellom de med anstrengt økonomi og øvrige bilister.

Kutt i fritidsaktiviteter
Mer enn hver fjerde bilist (27,7 %) har måtte kutte ut hobbyer og fritidsaktiviteter for seg selv eller barna siste året på grunn av drivstoffprisene. Verst er det for de med anstrengt økonomi, hvor seks av ti (62 %) oppgir at de har kuttet fritidsaktiviteter for seg selv eller barna. Distriktene rammes, ikke uventet, kraftigere. I Nord-Norge oppgir mer enn hver tredje at de har måtte kutte fritidsaktiviteter på grunn av drivstoffprisene, skriver KNA i en pressemelding.

Annonse

Tvinges over på sideveier
KNAs nasjonale undersøkelse viser at 20 prosent av bilistene jevnlig kjører omveier for å unngå bompenger. Verst er det også her for de med stram økonomi. Andelen bilister med anstrengt økonomi som jevnlig kjører omveier for å unngå å betale bompenger er 36,8 prosent, mens tallene for øvrige bilister er 18,4 prosent. Med andre ord blir dobbelt så stor andel av de med anstrengt økonomi som øvrige bilister tvunget over på sideveier. Samme gruppe har også minst forståelse for bompengeordningen.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker, mener undersøkelsen viser hvor dramatiske prisøkningene på bilisme er for de som sitter nederst ved bordet.

– En stor del av begrunnelsen for nye og mer trafikksikre veier er nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Når vi, etter å ha bygget nye, raskere og mer trafikksikre veier, priser veiene så høyt at bilistene ikke vil bruke dem, da er veiene for dyre, sier Skiaker.

Han mener politikerne bidrar til å skape et klasseskille på norske veier der nye, trygge veier med høye bompenger er forbeholdt de med god økonomi.

– Vi har lenge vært bekymret for at en for høy prising av nye og mer trafikksikre veier kan skape et klasseskille, hvor bompengekostnadene er så høye at bare de som har råd til det kan kjøre på de nye veiene, sier KNA-sjefen.

Han mener det er uakseptabelt at det, til tross for stortingets vedtatte nullvisjon for drepte og hardt skadde i veitrafikken, priser nye og mer trafikksikre veier så høyt at mernytten både for den enkelte og for samfunnet ikke tas ut.

Skiaker viser til at småveiene er mer ulykkesutsatte og at nye motorveier med midtdeler er svært trafikksikre, og tall fra regjeringen viser at sjansen for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei er 80 prosent større enn på en riksvei.

Del:
Annonse