26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vigdis Bollerud har fått gjennomslag for at saken om skiftetakst skal behandles av tingretten på nytt og tvangssalget er stanset midlertidig.

Tvangssalget stoppet etter ny kjennelse i tingretten

Tvangssalget av eiendommen som Vigdis Bollerud lenge har kjempet for å beholde, er nå stoppet. Samtidig er eiendommen fjernet fra oversikten til Eiendomsmegler Krogsveen og visningen førstkommende søndag er avlyst. Dette skjer etter en kjennelse i Buskerud Tingrett – Eiker der verdien av boligen skal behandles på nytt.
Annonse

– Jippi – dette er i hvert fall ett skritt i riktig retning, sier Vigdis Bollerud til Eikernytt.no.

Bakgrunnen for den i hvert fall midlertidige stansen i salgsprosessen, er en kjennelse som kom sist fredag fra Buskerud Tingrett. Bolleruds advokat, Geir Jesinsky sendte før jul en begjæring med krav om at Bollerud skulle få overta ekssamboerens halvpart til skiftetakst etter husstandsfellesskapsloven § 3. Taksttidspunktet skulle være eiendommens verdi ved bruddet ved årsskiftet 2015 – 2016.

Annonse

For selv om Vigdis Bollerud bestrider ekssamboerens eiendomsrett til halve eiendommen, må hun forholde seg til en rettskraftig dom fra lagmannsretten. Her slås det fast at den tidligere samboeren har rett på halve verdien og at boligen kan selges på tvangssalg.

I den nye avgjørelse fra Buskerud Tingrett har Bollerud og hennes advokat fått medhold i at det er rimelig at hun kan overta eiendommen etter markedsverdien som ble satt i 2015/2016. Men for at dette skal kunne skje, må saken om tvangssalg behandles på nytt i tingretten.

Fredagens kjennelse sier bare at det er rimelig at retten foretar en slik vurdering og det er berammet et planleggingsmøte 1. mars.

Bakgrunnen for kravet til tingretten, er at verdien av eiendommen var antatt å være lavere i 2015/2016 enn dagens takst tyder på. Hvis husstandsfellesskapsloven § 3 benyttes, er det heller ikke behov for et tvangssalg der Bollerud normalt måtte gå inn på høyeste bud og benytte sin forkjøpsrett til eiendommen på Gamle Kongsbergvei.

Eiendomsmegler Rune Sirnes hos Krogsveen as har oppdraget med å selge boligen til Bollerud. Han varslet mandag – etter å ha blitt kjent med kjennelsen fra tingretten – at salget stoppes umiddelbart og at annonsene fjernes samt at den bebudede visningen førstkommende søndag avlyses. Kroksveen sier de vil avvente tvangssalget inntil begjæringen om overtakelse av boligen til skiftetakst er behandlet av retten.

Ekssamboerens advokat, Borgar Andreas Veiding, mente saken måtte avvises da Bollerud allerede har rett til å overta eiendommen til markedspris etter sameieloven. Han mente hun ikke har noe reelt behov for å få avgjort om hun også har rett til dette med hjemmel i husstandsfellesskapsloven.

Del:
Annonse