16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NØDSAMTALE PÅ VIDEO. Takket være et innovasjonsprosjekt i Vestre Viken kan nå halvparten av befolkningen ha videosamtale med AMK. (Foto: Catapult Film)

Buskerud-innovasjon gir 113-operatørene øyne på stedet – nå får de pris

Takket være et innovasjonsprosjekt med utspring fra Buskerud kan mer enn halvparten av landets befolkning nå bruke video når de ringer nødnummeret 113. Derfor mottar det innovative prosjektet til Vestre Viken AMK nå DOGA-merket for design og arkitektur.
Annonse

– Denne løsningen er et fantastisk eksempel på hvordan tjeneste- og interaksjonsdesign kan brukes for å skape innovative løsninger som alle nyter godt av. I dette tilfellet handler det om noe så grunnleggende viktig som å redde liv, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut 16. mars i Oslo, men allerede nå røpes de 12 første vinnerprosjektene. Blant disse finner vi Vestre Viken AMK og samarbeidspartnere.

Annonse

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

Hørte de ansattes bønn
Årlig ringer vi nødnumrene om lag 750.000 ganger. I løpet av sekunder må operatørene ta en beslutning som i ytterste forstand gjelder liv eller død. Inntil nylig har de måttet forholde seg til kun det de hører.

«Hadde jeg bare kunnet se,» var et vanlig omkved blant de som opererer nødnummertelefonene. Nå kan de det. Helseforetaket Vestre Viken AMK tok nemlig sine ansattes bønn om en videoløsning på alvor.

Lyttet på nødsamtaler
I forprosjektet jobbet design- og teknologiselskapet NoA Ignite tett på nøkkelpersoner hos oppdragsgiver. De gjennomførte en rekke dybdeintervjuer med operatører og lyttet på nødsamtaler i sanntid.

Med denne innsikten på plass arrangerte de dialogkonferanse, og denne dannet utgangspunkt for en anbudskonkurranse. Vestre Viken AMK valgte å gå inn i et innovasjonspartnerskap med Incendium, Public Intelligence, NoA Ignite og Kind People. Slik sikret helseforetaket seg tverrfaglig og smidig kompetanse på design og produktutvikling.

En pilotversjon av løsningen var klar for operatørtesting i sanntid våren 2021, og erfaringene herfra ble brukt til å bedre brukervennligheten.

Unngikk nesten 200 unødige utrykninger
Snart ble den ferdige løsningen rullet ut hos Vestre Viken AMK. Den er så selvforklarende at den enkelt kan brukes av både unge og gamle – uavhengig av både språk- og teknologikunnskaper. Innringeren mottar ganske enkelt en lenke via tekstmelding, og denne leder til en kryptert videosamtale med operatøren.

Videoløsningen gir operatøren et bedre grunnlag for å forstå situasjonen og vurdere om innringeren behøver akutthjelp. Den gjør det også lettere å veilede i hjerte- og lungeredning på stedet. Fra januar til september i fjor bidro videoløsningen til å unngå 172 utrykninger med ambulanse og 24 utrykninger med luftambulanse, noe som sparer store ressurser og bidrar til bedre kapasitet.

I tillegg er løsningen sømløst integrert i eksisterende systemer hos helseforetaket. Dermed kan ambulansepersonell forberede seg allerede under utrykning, mens leger får overvåket pasienter i ambulansen på vei til sykehuset.

Ett år etter lansering av 113-løsningen i Vestre Viken AMK, har den også blitt tatt i bruk i Innlandet, Sørlandet, Vestfold-Telemark og Oslo. Dermed dekker den nå halvparten av Norges innbyggere.

«Kompromissløs og superenkel»
Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur er imponert over hvor kompromissløst design- og teknologiselskapet NoA Ignite har jobbet for å utvikle en superenkel løsning.

«Videoløsningen gir operatører og ambulansepersonell en ekstra sans og dermed enda større mulighet til å redde liv. Vi mener den grundige, tverrfaglige prosessen med research, brukermedvirkning, produktutvikling og testing setter en ny standard for tjenestedesign og designledelse,» står det i jurykjennelsen.

Del:
Annonse