23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Permitteringer innen bygg- og anlegg gjør at ledigheten øker noe i Vest-Viken, men ledigheten totalt er fortsatt meget lav. (Illustrasjon)

Kun små endringer i arbeidsledigheten ï Vest-Viken

I februar var 7.548 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. For helt ledige er det kun små endringer i Øvre Eiker og Drammen.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 4.750 personer registrert som helt ledige i februar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

I Drammen var det ved utgangen av februar 1.213 helt ledige. Det er en nedgang på 35 siden slutten av januar. Det er også 540 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 322 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Annonse

I Øvre Eiker er det derimot en liten økning i ledigheten med fem personer til 201. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor. I tillegg er det 64 personer på arbeidsmarkedstiltak.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.824 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.724 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med februar i fjor, er det nå 711 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på 13 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 1.106 personer (-16 prosent).

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1.724 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 1.494 personer (- 46 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,7 prosent av arbeidsstyrken.


– Den totale ledigheten fortsetter å øke litt i februar, men den er fortsatt på et lavt nivå i vår region. Vi ser at ledigheten blant annet øker innen bygg og anlegg med 10 prosent sammenlignet med februar i fjor, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

De permitterte som er registrert som helt ledige i Vest-Viken har økt med 18 prosent siden januar.

– Vi ser at antallet permitteringer innen bygg og anlegg i Vest-Viken fortsatt øker og 33 prosent av de helt ledige innen denne yrkesgruppen er nå permittert, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.807 nye ledige stillinger i februar. Det er 19 prosent færre enn på samme tid i fjor. 1.233 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg.

Det er en alvorlig feil i tallet for endring fra måneden før for hele landet. Det riktige tallet skal være -629.
Del:
Annonse