20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker vokser i antall innbyggere og i fjor ble det 451 fler av oss i denne kommunen. (Illustrasjon: John Cahil Rom, Pexels.com)

Vi ble 451 flere innbyggere i Øvre Eiker i fjor

Innbyggertallet i Øvre Eiker økte fra 20.044 til 20.495 i løpet av 2022. Dette tilsvarer en sterk vekst på 2,3 prosent det siste året.
Annonse

Sammenlignet med innbyggertallet pr. 01.01.2022 var det en nedgang på 15,4 prosent i aldersgruppen 0-åringer. Dette betyr at pandemieffekten på fødselstallene har gitt seg. Babyboomen er dermed over for denne gang, melder kommunen på sine nettsider.

Siden 2020 er antall 0-åringer redusert med 9,7 prosent. I aldersgruppen 1-5 år og 6-15 år var det en befolkningsvekst med henholdsvis 0,9 prosent og 2,1 prosent.

Annonse

Størst vekst i gruppen 67-79 år
I aldersgruppen 67-79 år var det en vekst på 3,8 prosent, mens det var en nedgang med 0,9 prosent i aldersgruppen 80 år og eldre. Fra 2020 har det vært en vekst på henholdsvis 11,6 prosent og 4,8 prosent.

Positivt, men gir utfordringer
Av befolkningsveksten på 2,3 prosent kan 0,9 prosent tilskrives bosetting av et ekstraordinært antall flyktninger i 2022.

Den sterke befolkningsveksten gir gode forutsetninger for kommunal velferd i årene som kommer, men gir også noen kapasitetsutfordringer for noen tjenester når veksten er så sterk.

Del:
Annonse