2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vel 120 deltok i markeringen av ettårs dagen for Russlands invasjon av Ukraina i Øvre Eiker. Her på vei ned til Skriverparken ved Nøstetangen.

– Ukrainerne gir seg ikke på tørre møkka

- Ukraina er for meg et symbol på kjærlighet og urokkelig standhaftighet. Jeg har blitt kjent med mange og felles for dem alle er at de ikke er redd for å kjempe – de gir seg aldri – ikke på tørre møkka. Det sa Adrian Tollefsen under dagens markering for ettårs dagen av Russlands invasjon i Ukraina.
Annonse

I overkant av 120 ukrainere og noen nordmenn hadde møtt opp foran rådhuset i dag for å være med på markeringen av ettårs dagen for Russlands invasjon av Ukraina. Med flagg og bannere gikk de gjennom sentrum – over Hokksundbrua og til Skriverparken hvor det var hengt opp like mange hjerter i gult og blått som det er ukrainske flyktninger i Øvre Eiker.

Hvert hjerte med navnet på de enkelte som har flyktet fra sitt krigsherjede hjemland. Det er vel 180 flyktninger fra Ukraina i Øvre Eiker pr. dags dato.

Annonse

I spissen for det hele sto 17 år gamle Valeria og Adrian Tollefsen. Med seg hadde de en rekke hjelpere, som blant annet sørget for å lage noen solide porsjoner med den ukrainske nasjonalretten Borsjch – en betasuppe med kål og brød til.

Ordfører Knut Kvale sammen med Valeria og Adrian Tollefsen i front av toget.

Retten ble servert i rådhusets festsal etter taler på både engelsk, ukrainsk og norsk. Den ukrainske versjonen var det 17-åringen Valeria som sto for. Hun har lært seg norsk på rekordfart og tar rollen som talsperson for flyktningene i Øvre Eiker med den største selvsikkerhet.

Den engelske versjonen var det ordfører Knut Kvale som sto for. Han håpet at flyktningene ville finne seg til rette i Øvre Eiker og sa at kommunen så på dem som ressurser både som mennesker og som arbeidstakere. Han berømmet også ukrainerne for deres engasjement og deltakelse i samfunnet her.

Sammen for Ukraina.

Kvale sa også at selv om mange vil reise hjem og «restarte» Ukraina igjen etter endt krig, så var de som ville bli igjen i Norge hjertelig velkomne til å gjøre det. Ordføreren takket også for initiativet til arrangementet i dag og understreket betydningen av å sende en klar beskjed til Russland om at denne krigen er totalt uakseptabel.

Den ukrainske nasjonalsangen ble også sunget i festsalen etterfulgt av ett minutts stillhet.

Valeria taler og styrer det meste ved denne markeringen – kun 17 år gammel.
Adrian Tollefsen har helt siden flyktningene fra Ukraina begynte å komme til Norge, engasjert seg og startet blant annet foreningen Øvre Eiker for Ukraina.
Alle deltakerne samlet rundt treet med alle hjertene.
Den ukrainske nasjonalsangen synges i festsalen.
Ordfører Knut Kvale med tale på engelsk som ble oversatt til ukrainsk.
Del:
Annonse