28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dirigent Arnstein Roch Øverland, Anne Merethe Sviggum Frydenlund og Marit Thomassen drar i gang et demenskor i Mjøndalen på kvinnedagen 8. mars. (Foto: Privat)

Starter demenskor i Mjøndalen på selveste kvinnedagen

På selveste kvinnedagen 8. mars starter kommunen opp kor for demente i Drammen. - Vi har veldig lenge hatt lyst til dette og fikk virkelig drahjelp etter den flotte serien på NRK; «Demenskoret». Helt tydelig at dette programmet har fenget mange, det ser vi på antall påmeldte, sier Marit Thomassen.
Annonse

Allerede tidlig i januar ble dirigent engasjert og valget falt på Arnstein Roch Øverland som blant annet er dirigent for koret «Blå Resept» som består av ansatte i Drammen kommune.

– Koret holder konserter på institusjonene i Drammen og vi har da sett hvor dyktig han er til å engasjere beboere i sang, sier Thomassen.

Annonse

Kulturetaten skal holde et oppstarts- og informasjonsmøte 1. mars, men den første ordinære øvelse blir onsdag 8. mars kl. 16.30 i lokalene til Bråta Helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen.

– Det blir da både korøvelse og en liten minikonsert til ære for de fremmøtte. Kommunens ledelse, inkludert aktuelle politikere er invitert til oppstarten av dette flotte prosjektet, forteller Marit.

Hun kan allerede nå røpe at de har reservert Drammens Teater – Studioscenen til 10. desember for en julekonsert. Og navnet på koret – ja det skal kordeltagerne være med å bestemme.

Etableringen av koret er et resultat av et samarbeide mellom etatene kultur og helse i Drammen kommune og er tenkt videreført som en varig ordning for nettopp denne brukergruppen.

Del:
Annonse