19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avdelingen for Vei og park i Øvre Eiker høvler ned islaget som har bygget seg opp gjennom vinteren.

Nå har kommunen tatt fram det «grove skytset» mot veiisen

Etter en passe kald vinter med mer snø enn på lenge, har veidekket på sideveiene blitt forvandlet til rein is. Det gir store utfordringer for bilister og fotgjengere, men nå har kommunen tatt fram det «grove skytset» - ei veiskrape og en hjullaster som tar det meste.
Annonse

Det rister og bråker og du kan ikke unngå å legge merke til de to doningene som kommunen nå bruker til å fjerne all isen som har bygd seg opp gjennom vinteren. På mange småveier har det vært problemer for bilister og fotgjengere å komme seg fram på grunn mye is og stedvis store hull.

Derfor har vei- og parketaten i Øvre Eiker tatt fram sin store veiskrape eller veihøvel. Den etterlater seg store mengder med solid is i veikanten og her må det kraftige saker for å få fjernet dette.

Annonse

Men i motsetning til flere andre kommuner, sørger Øvre Eiker for å få fjernet all isen som skarpingen medfører. En stor hjullaster fjerner det meste som blir harvet opp og sørger for framkommelighet for både biler og gående. Vi har registrert at andre kommuner ikke er så omtenksomme og etterlater ryddejobben til den enkelte beboer og huseier.

Ifølge mannskapene i etaten tar de nå de mest sentrale veiene der det er meste is. I går og i dag har det blitt ryddet i deler av Gamle-Hokksund. Men dette er en tidkrevende jobb med istykkelse på både seks og syv centimeter.

En stor hjullaster sørger for at all isen blir fjernet fra innkjørsler og veikryss. For dette er tung is som ikke alle klarer å håndtere selv.
Del:
Annonse