25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det skal asfalteres også denne sommeren. To lengre strekninger i Øvre Eiker får nytt dekke og én strekning i gamle Nedre Eiker. Resten er mindre strekninger som rundkjøringer. (Foto: Morten Brakestad / Viken)

FYLKESVEIENE: Her vil det lukte ny asfalt i sommer

Nylig lyste Viken fylkeskommune ut årets asfaltkontrakter. Totalt skal det brukes 267 millioner på ny asfalt i 2023.
Annonse

Det skal nå legges over 200.000 tonn med ny asfalt på over 250 kilometer av fylkesveiene våre. I Øvre Eiker, Drammen og Lier skal det legges over 27.000 tonn og nesten 38.000 meter med ny asfalt på veier i hele regionen.

– Strekningene som nå prioriteres har et stort behov for vedlikehold, sier en fornøyd Magnus Weggesrud, som gleder seg til lukten av ny asfalt i sommer.

Annonse

– Fylkesveiene er blodårene i fylket vårt. Vi må vedlikeholde dem skikkelig slik at vi kan ha arbeidsplasser over hele fylket, god trafikksikkerhet og at folk og varer kommer frem, sier fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes, også han fra Senterpartiet.

Oversikt over strekningene som prioriteres i Drammen (tidl. Nedre Eiker) og Øvre Eiker:

Drammen: Fylkesvei 2708 får 1.202 meter ny asfalt mellom Rygg og rundkjøring Mjøndalen.

Drammen: Fylkesvei 2708 får 80 meter ny asfalt i rundkjøring på Orkidehøgda.

Drammen: Fylkesvei 2708 får 211 meter asfalt i rundkjøring Orkidehøgda – til rundkjøring på E134.

Drammen: Fylkesvei 2708 får 69 meter ny asfalt ved rundkjøring Drammensveien.

Øvre Eiker: Fylkesvei 2758 får 4.766 meter ny asfalt på strekningen Lunde – Darbu.

Øvre Eiker: Fylkesvei 2746 får 3.336 meter ny asfalt på strekningen Langebru – Smørgrav (Forsterkning).

Del:
Annonse