20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og én kvinne. (Foto: Colourbox)

Ny økning i dødstallene: Seks omkom i februartrafikken

Seks personer mistet livet på norske veier i februar. Det er fire flere enn i februar i fjor. Etter årets to første måneder har totalt 12 personer omkommet i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Annonse

Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og én kvinne. Som i januar, døde fire i møte med tungbil, én i utforkjøringsulykke og én i fotgjengerulykke. De fleste som omkom i februar, var unge mennesker i 20-30-årene.

– Etter en lang periode med nedgang blant unge omkomne i trafikken, har fremgangen stagnert. Dette kan vi ikke akseptere, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Annonse

De fleste unge som tar førerkort har fått grundig opplæring, og de har gode holdninger og motivasjon til å opptre trafikksikkert. Unge mennesker med livet foran seg skal beskyttes spesielt. Derfor er mange av trafikksikkerhetstiltakene våre spesielt rettet mot unge i trafikken, for å få ned ulykkestallene igjen. Dette står alle som jobber med trafikksikkerhet sammen om, sier Ranes.

Dødsfallene i februar skjedde i Innlandet, Trøndelag, Troms og Finnmark, Viken, Møre og Romsdal og Vestland. Ingen er døde i fylkene Oslo, Vestfold og Telemark, Agder eller Nordland så langt i år.

Høyere dødstall enn i 2022, men halvert på 10 år
Til sammen i årets to første måneder omkom tolv personer. Dette er åtte flere enn på samme tid i fjor, men på samme nivå som før pandemien. Går vi tilbake i tid, ser vi at til nå i 2023 har vi halvparten så mange dødsfall som for 10 år siden.

– 2022 startet med pandemi og svært få omkomne i trafikken. Når vi lykkes med å få flere til å holde fartsgrensa, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt for både oss selv og andre, sier hun.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

Norge fortsatt med i toppen i Europa
Ulykkestallene fra EU viser at Norge, til tross for mange omkomne i 2022, fortsatt ligger i toppen av statistikken over lav risiko for å dø i trafikken, målt mot antall innbyggere. Etter at Norge i mange år har ligget helt på topp, er det i år Sverige som er det mest trafikksikre landet i Europa, med Norge på en andreplass.

Del:
Annonse