23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget: Adrian Tollefsen.

VALG 2023: Øvre Eiker skal være blant landets beste på eldreomsorg

MENINGER: Øvre Eiker Høyre er opptatt av at alle innbyggere skal få den beste mulige omsorgen og støtten de trenger. Vi mener at en god eldreomsorg er essensielt for å sikre verdighet og livskvalitet for våre eldre, og at høykvalitets hjemmetjenester er viktig for at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
Annonse

Derfor har Øvre Eiker Høyre i budsjettet for 2023 sikret flertall sammen med KrF, FrP, Venstre og SP for å investere 270 millioner kroner på Eikertun Helsehus i de kommende årene.

Vi har ambisjoner om at Øvre Eiker skal være blant landets beste på eldreomsorg

Annonse

Eikertun Helsehus er en viktig institusjon for eldreomsorg i vår kommune, og investeringen vil bidra til å modernisere og oppgradere eksisterende bygninger, samt bygge nye, moderne enheter som vil kunne imøtekomme behovene til et økende antall eldre og andre som trenger helse- og omsorgstjenester.

Investeringen vil ikke bare bidra til å forbedre livskvaliteten til eldre og andre som er avhengige av helse- og omsorgstjenester, men også sikre at vi har en moderne og effektiv helsetjeneste som kan håndtere utfordringene i Øvre Eiker for fremtiden.

Øvre Eiker Høyre har lenge hatt som målsetning at Øvre Eiker skal bli ledende i landet på kombinasjonen hjemmeomsorg og institusjonsomsorg. Investeringen på Eikertun vil bidra til å styrke vår mulighet til å komme nettopp dit. Vi tror at Eikertun kombinert med høykvalitets hjemmetjenester for de som bor hjemme – samlet sett vil gi økt livskvalitet til alle som trenger bistand.

Fysioterapi og fastlegedekning er også kommunehelse
Legetjenester og fysioterapi er i denne sammenhengen også viktige deler av eldreomsorgen i Øvre Eiker, spesielt med tanke på å forebygge sykdom, fall og gi eldre muligheten til å holde seg i god fysisk form. Gjennom trening og rehabilitering kan eldre ikke bare opprettholde, men også forbedre sin fysiske funksjonsevne, og dermed redusere risikoen for fall og skader.

Derfor har Høyre i Øvre Eiker også fått gjennomslag for å øke bevilgningene til alle fysioterapeuter i kommunen, og vi har bedt om utredninger på hvordan fastlegedekningen kan bli enda bedre i påvente av nye nasjonale ordninger. I vårt program går Øvre Eiker Høyre til valg på å styrke fastlegeordningen lokalt, inntil staten kommer med sine løsninger for landets fastlegeordning.

Eikertun Helsehus er ikke bare et sted å bo, det er et helsehus. Investeringen på Eikertun vil sammen med den private fysioterapitjenesten også tilby moderne treningsfasiliteter og tilgang til fysioterapi for dem som bor hjemme. Dette vil bidra til at våre eldre får hjelp til holde seg friske og aktive selv om de bor hjemme.

Samarbeid med frivilligheten
Det er viktig å understreke at god eldreomsorg og hjemmetjenester av høy kvalitet ikke bare handler om å ta vare på eldre og syke, men det handler også om å skape et samfunn som er inkluderende og verdsetter alle sine medlemmer uansett alder og helse. Vi ønsker at eldre skal kunne leve et verdig og meningsfylt liv så lenge som mulig, og det er derfor viktig å tilby tjenester som gjør det mulig for dem å være aktive og delta i samfunnet.

Øvre Eiker Høyre vil også fortsette å samarbeide tett med frivillige organisasjoner og private aktører for å skape et trygt og inkluderende lokalsamfunn for eldre og andre som trenger støtte og hjelp. Vi tror på tanken om at samarbeid og partnerskap gir de beste tjenestene.

Høyre tar ansvar for de eldre
Øvre Eiker Høyre tar ansvar for fremtiden og ser på eldreomsorg og helse- og omsorgstjenester som en av de viktigste oppgavene en kommune har. Vi ønsker å tilby den beste mulige omsorgen og behandlingen, samtidig som vi legger til rette for et inkluderende og verdifullt samfunn for alle våre innbyggere i samarbeid med frivilligheten og de private næringene.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse