13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Emil A. Bellen Nordahl. (Foto: Adrian Lorentsson / Mental Helse Ungdom)

De mentale musklene vi alle er født med

Vi er alle godt kjent med viktigheten av fysisk trening og hvordan dette tar vare på helsen vår. I oppveksten og gjennom hele livet får vi god formidling om hvordan fysisk trening motvirker f.eks. hjerte- og karsykdommer.
Annonse

Det er dessverre ikke vært et like godt fokus på den psykiske helsen, en helse som er minst like viktig som den fysiske. En mental «muskelstyrke», et utgangspunkt som vi blir født med, som vi må leve med og styrke gjennom hele livet.

Psykisk helse er et samtaleemne som har vært vanskelig og litt ubegripelig å snakke om for mange generasjoner av både foreldre, eldre og unge. Et samtaleemne som i flere år har blitt lagt lokk på, som om det skulle være noe å skamme seg over. Der samfunnsnormen ikke har noen enkle «leveregler» eller standard «oppskrifter» man kan hekte samtalen på.

Annonse

Det er heldigvis satset stort på åpenhet om vår psykiske helse de siste årene. Det har blitt et mindre tabu-belagt samtaleevne og det har kommet høyt opp på den offentlige dagsorden. De psykiske helseutfordringene til barn og unge i dag, er ikke så lett å kjenne seg igjen i for flere i foreldre- og besteforeldregenerasjonene til unge i dag.

Dagens oppvekst, der sosiale medier med mye mobbing, sosial deltakelse og utelukkelse er en stor del av hverdagen. Det er en oppvekst som foreldre- og besteforeldregenerasjonene til unge i dag, ikke har mulighet til å kjenne seg igjen i.

Videre har samfunnet endret seg på mange andre fronter som fører til mer ensomhet og mindre fysisk sosial deltakelse blant familie og venner. For tidligere generasjoner var identiteten man skapte seg som ung en speiling fra lokalsamfunnet, skolen, vennegjengen og familien man vokste opp i. Lokalsamfunnet hadde ofte noen «ildsjeler» i lokalsamfunnet som strakk ut en hånd til de som slet noe mer enn andre i deres eget lokalsamfunn.

Øvre Eiker kommune er en kommune med gode utviklede lokalsamfunn, der det finnes mye god ivaretakelse og rom blant innbyggerne, for at nettopp du kan være den du er i Øvre Eiker. Dette er gode krefter vi skal vi ta vare på. Øvre Eiker har vært flinke til å sette psykisk helse på dagsorden, spesielt med tanke på unge eikværinger.

Det er viktig at samfunnet tar tak, at vi skaper tjenester, samfunn og tilbud som setter søkelys på å inkludere, bedre folkehelsen og den psykiske helsen til befolkningen.

Jeg vil trekke frem et konkret eksempel. Ung Arena, et tilbud i Hokksund for unge fra 8. klasse til 25 år. Et tilbud som er der, med åpne dører, og et åpent sinn. Et sted der unge kan komme som de selv ønsker, et sted som er deres, et sted som er fritt – men samtidig et sted som setter fokus på samhold, gode samtaler og et godt samfunn for unge eikværinger. Et sted som er med på å legge til rette for en god psykisk helse blant unge i Øvre Eiker.

Som leder for Øvre Eiker Høyre, er jeg stolt over å se at Øvre Eiker Høyre var med å sikre fortsatt drift av Ung Arena i 2022. Øvre Eiker Høyre vil jobbe for at både unge eikværinger alltid skal ha et sted der de kan være unge å utfolde seg, et sted der deres psykiske helse og velvære er hovedfokuset. Ingen unge i Øvre Eiker skal møte «stengte dører».

Øvre Eiker Høyre har programfestet at vi skal jobbe for at alle våre innbyggere skal ha en best mulig psykisk helse ved blant annet å understøtte og videreutvikle gode eksisterende tilbud, samtidig være pådriver for krefter som ønsker å skape nye blant befolkningen. 

Det er viktig at lokalsamfunnet fortsetter å ta tak, bryr seg og tørr å vise personlig engasjement, for de som ikke har det like lett. Samfunnet skal bidra til at den enkelte får hjelp gjennom tidlig innsats. Videre er det viktig at vi søker kunnskap om hva psykisk helse er, hvordan vi kan ivareta oss selv. Samtidig at vi som har mulighet, bidrar til at andre får det bedre, ved at vi selv endrer på våre egne ubeviste handlinger i vår egen hverdag.

Hvis du ønsker en enda større satsning på psykisk helse i Øvre Eiker, så vil jeg virkelig anbefale deg å lete etter lista til Høyre i valglokalene den 11. september.

Emil A. Bellen Nordahl
Leder Øvre Eiker Høyre og
5. kandidat til kommunestyret

Del:
Annonse